Žilinka zrušil Molnárove obvinenia pre pokračovací zločin prijímania úplatku, sčasti spolupáchateľstvom, ako aj príslušnú časť nadväzujúceho uznesenia špeciálneho prokurátora o zamietnutí sťažnosti. 

"Dôvodom zrušenia obvinenia bola úplná abstraktnosť stíhaných skutkov, ktoré boli v uznesení o vznesení obvinenia opísané tak všeobecne, že ich neurčitosť neumožňovala obvinenému brániť sa voči obvineniu," vysvetlil hovorca GP Dalibor Skladan. Nekonkrétnosť vymedzenia skutkov, bez opory v dôkazoch, spôsobila podľa GP SR porušenie zákonnej podmienky opisu skutku tak, aby nemohol byť zamenený s iným.

Hovoria o závažnom nedostatku uznesenia o vznesení obvinenia, ktorý sa nedá napraviť následným dokazovaním. „Obvinený má právo na zrozumiteľné, odôvodnené a právne perfektné rozhodnutie, ktoré mu reálne umožní brániť sa voči obvineniu. Cesta k spravodlivosti nemôže byť dláždená porušením práva,“ vyhlásil generálny prokurátor.

Ako upozornil, čiastočné zrušenie obvinenia neznamená, že na podklade ďalších zistených skutočností nemôže dôjsť k opätovnému vzneseniu obvinenia, avšak pri striktnom dodržaní litery zákona.

Vo zvyšnej časti týkajúcej sa piatich bodov vzneseného obvinenia pre zločin zasahovania do nezávislosti súdu, čiastočne spolupáchateľstvom a pre zločin prijímania úplatku, návrhu obvineného na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní generálny prokurátor návrhu obvineného na zrušenie právoplatných rozhodnutí nevyhovel.

„Dospel k záveru, že v aktuálnom štádiu trestného stíhania zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver o dôvodnosti jeho trestného stíhania,“ doplnil Skladan.