Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v predloženej správe informovalo, že zamestnávatelia nahlásia zoznam zamestnancov, ktorých sa vyplatenie odmeny týka, Národnému centru zdravotníckych informácií.

Zber dát sa bude realizovať od 20. decembra 7.00 h do 22. decembra 22.00 h. Rezort zašle zamestnávateľom prostriedky vo výške, ktorá zodpovedá počtu nahlásených zdravotníckych pracovníkov vynásobeného výškou jednorazového finančného príspevku vo výške 350 eur, pripadajúceho na jedného zdravotníckeho pracovníka.

"Zamestnávateľ musí všetky finančné prostriedky prerozdeliť v rovnakej výške medzi všetkých nahlásených zdravotníckych pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky pre vyplatenie odmeny," upozornil rezort zdravotníctva.

Prečítajte si tiež: