Finančné zdravie miest hodnotil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Zistil, že mestá si vlani zlepšili hospodárenie a znížili svoje zadlženie.

Najhoršie je na tom stále Žilina, ktorej dlh zvyšuje úver od štátu na výkup pozemkov pod kórejskou automobilkou. Aj po jeho odrátaní by však bola Žilina najzadlženejšia. Bratislava obsadila medzi 50 najväčšími mestami šiestu priečku, pričom najväčší dlh má magistrát, lepšie sú na tom mestské časti.

Najlepšie sú na tom Sereď, Topoľčany a Nové Mesto nad Váhom, ktoré ku koncu roku 2012 nemali žiadny dlh. Minimálny vykázal Kežmarok, Poprad, Hlohovec a Ružomberok.

Spomedzi samosprávnych krajov má najlepšie hospodárenie Prešovský. Jeho finančné zdravie je označené ako „dobré“ a má hodnotu +1,8 na stupnici od –3 po +3. Druhý kraj v poradí je Nitriansky so skóre +1,6.

Zadlženosť miest

Mesto dlh na obyvateľa
Žilina 488 eur
Bratislava 325 eur
Vranov nad Topľou 308 eur
Púchov 255 eur
Senica 246 eur
Čadca 240 eur
Liptovský Mikuláš 231 eur
Dolný Kubín 221 eur
Prešov 220 eur
Brezno 193 eur