Uznanie podľa slov dekana vydáva vysoká škola, na ktorej je rovnaký alebo podobný študijný odbor. Štúdium Maroša Šefčoviča vraj obsahovalo viaceré predmety z oblasti práva a jeden z predmetov štátnej skúšky bol medzinárodné právo a tiež jeho téma diplomovej práce spadala do oblasti medzinárodného práva.

„Podľa zákona mohli priznať vysoké školy titul JUDr. bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky absolventom, ktorí počas celého štúdia na vysokej školy dosahovali výborné študijné výsledky, vykonali štátnu záverečnú skúšku s výborným prospechom a absolvovali štúdium s vyznamenaním,“ doplnil dekan. To bol podľa jeho slov prípad Maroša Šefčoviča, ktorý absolvoval štúdium s vyznamenaním. Dekan dodal, že uznanie titulu JUDr. bolo oprávnené, aj keď boli vtedy iné právne úpravy, ktoré sa nedajú porovnať s dnešnými.

Prečítajte si tiež: