"V prípade, že cena liekov na Slovensku je vyššia ako druhá najnižšia v Európskej únii, farmaceutické spoločnosti sú povinné predložiť ministerstvu najneskôr do 14. januára 2012 cenové návrhy, ktoré budú zodpovedať druhej najnižšej cene," uviedla Zollerová. Ak si túto povinnosť nesplnia, ministerstvo môže uložiť farmaceutickej firme peňažnú pokutu alebo vyradiť liek zo zoznamu kategorizovaných liekov. Údaje o cenách bude ministerstvo podľa potreby dopĺňať a korigovať na základe údajov zo svojich vlastných zdrojov. Nové ceny na úrovni druhej najnižšej v Európskej únii budú platiť od 1. apríla 2012.

"Cieľom ministerstva je referencovaním ušetriť takmer 75 mil. eur a v roku 2012 vďaka tejto metóde znížiť aj ceny zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín," uzavrela Zollerová. Zmenu spôsobu tvorby cien priniesol nový zákon o liekoch, ktorý podľa ministerstva vytvára priestor na rýchlejší vstup liekov na náš trh.

Predpokladá sa zverejňovanie zoznamu kategorizovaných liekov vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca, čo vytvára možnosť pre zaraďovanie nových liekov do kategorizácie 12-krát ročne. Doteraz sa tak dialo štyrikrát do roka. Zároveň sa sprísnila podmienka pre zníženie ceny pri vstupe prvého generického lieku na trh. Podmienka minimálneho zníženia ceny o 20 % v porovnaní s príslušným originálnym liekom sa zvýšila na 30 %.