Do projektu sa môžu zapojiť domy, ktoré boli postavené pred rokom 1989, po skončení zatepľovania preukážu zníženie spotreby energie na vykurovanie a majú vypracovanú projektovú dokumentáciu.

Na začiatku celého procesu musí byť rozhodnutie vlastníkov bytov, následne sa musí do najmenších podrobností vypracovať projektová dokumentácia, hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy a rovnako tak cenové ponuky viacerých spoločností, ktoré by mali prípadnú rekonštrukciu vykonávať.

V roku 2011 bolo na tieto účely vyčlenených 15 500 000 eur.

Jedným z úspešných žiadateľov bol v tomto roku aj Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky, ktorý získal viac ako 600 tisíc € z vládneho programu.

"Nie je jednoduché získať bezúročnú pôžičku na zatepľovanie, ale ako vidíte, nie je to nemožné. Stačí dobrá vôľa a svedomitá práca ľudí, ktorí vedia, ako na to a majú dostatok energie a chuti na vyhľadávanie nových možností a príležitostí, ako klientom ušetriť čas a peniaze," uviedol riaditeľ útvaru Facility manažmentu Bytkomfort s.r.o. Ing. Miroslav Boháč.

Porovnanie komerčného úveru a úveru z Vládneho programu zatepľovania obytných domov na Cyrilometódskej ulici v Nových Zámkoch

Výška úveru302 681,45 €312 216,79 €
Vládny program zatepľovania mesačná splátka (úrok 0%)1 681,57 €1 734,54 €
Vládny program zatepľovania splatené302 681,45 €312 216,79 €
Komerčný úver mesačná splátka2 635,87 €2 643,10 €
Komerčný úver splatené (úrok 6%)462 246,52 €476 776,55 €
Rozdiel (ušetrené)159 565,07 €164 559,76 €