Fico chce od januára 2014 valorizovať dôchodky pevnou sumou. „Ak mal niekto dôchodok napríklad 230 eur a dostal 4-percentnú valorizáciu, uňho nebola tá suma ani zďaleka taká zaujímavá ako u niekoho, kto mal dôchodok podstatne vyšší,“ argumentuje premiér.

Stredná vrstva doplatí

Analytik SAV Pavol Kárász, ktorý sa stal premiérovým poradcom, sa však domnieva, že to nie je dobré opatrenie. „Ľudia, ktorí robili viac, boli vo vyšších pozíciách a mali väčšiu zodpovednosť, dostávajú aj vyšší dôchodok. Sú to ľudia, ktorí boli aj viac zdanení. A dôchodok týchto ľudí sa bude znehodnocovať,“ upozorňuje Kárász. „Vláda tým chcela zrejme veľmi nevhodným spôsobom riešiť problém starodôchodcov, ktorý je alarmujúci.“ Rozdiely v dôchodkoch by sa podľa Kárásza dali zmenšiť napríklad rozpustením časti vianočného príspevku.

Zásluhovosť či solidarita?

Podľa analytika INEKO Rastislava Kováčika ide pri valorizácii dôchodkov aj o politické rozhodnutie a treba ujasniť, či chceme viac zásluhový, alebo solidárny dôchodkový systém. „Pri valorizácii o pevnú sumu vidím rozpor v tom, že by sme ľuďom priznávali zásluhové dôchodky a následne by sme zásluhovosť prostredníctvom valorizácie odstraňovali,“ myslí si Kováčik. „Mám dôchodok 374 eur a bez ohľadu na to, akým spôsobom sa valorizuje, ani zďaleka to nestačí pokryť vyššie výdavky na nájomné, energie alebo doplatky na lieky, ktoré stále rastú.“ hovorí pani Vlasta, 75-ročná dôchodkyňa z Modry, ktorá pracovala 35 rokov v profesii s vysokoškolskou kvalifikáciou, patrí však medzi starodôchodcov s nižšími penziami.

Príklad valorizácie

V prípade, že by inflácia bola 4 percentá a dôchodky by sa valorizovali pevnou sumou 13 eur, dôchodca s nízkym dôchodkom by získal jedno euro, no dôchodca s vysokým dôchodkom by prišiel až o 15 eur.

Dôchodok  Inflácia  4 percentá Valorizácia  pevnou sumou Dôchodok po valorizácii 
   300 eur   – 12 eur  + 13 eur  301 eur
 700 eur   28 eur  + 13 eur  685 eur

Chcela to aj bývalá vláda

Už bývalý minister práce Jozef Mihál (SaS) tvrdil, že valorizácia dôchodkov pevnou sumou zabráni roztváraniu nožníc medzi chudobnejšími a bohatšími penzistami a zároveň posilní solidaritu v prvom dôchodkovom pilieri. Napokon však zostalo pri tzv. švajčiarskej valorizácii, pri ktorej je rast dôchodkov daný priemerom inflácie a mzdy v národnom hospodárstve. Valorizáciu pevnou sumou považuje za spravodlivejšiu pre starodôchdocov aj Igor Fabián z Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Priemerná penzia: 336 eur

  • Na Slovensku žije viac ako milión dôchodocov.
  • Až 75 percent slovenských dôchodcov poberá dôchodok v rozsahu 190 až 400 eur. Len 15 percent má dôchodok nad štyristo eur.
  • Slovenské ženy dôchodkyne majú priemerný dôchodok 298 eur.
  • Slovenskí muži dôchodcovia majú priemer 408 eur.
  • Celkový priemer sólo dôchodkov na Slovensku je 336 eur.
  • Celková hladina cien ide hore prudšie, ako idú hore dôchodky. Kým štáty EÚ dávajú na dôchodky cca 12 percent HDP, Slovenská republika nedosahuje ani celých 7 percent.