Slovensko uspelo v boji o sídlo Európskeho orgánu práce (ELA). Rozhodla o tom vo štvrtok Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti v Luxemburgu. Na Slovensku tak vznikne prvá inštitúcia Európskej únie. Záujem o sídlo ELA prejavili aj Rumunsko, Lotyšsko, Cyprus a Chorvátsko. Slovensko v boji o sídlo ELA podporili krajiny V4, ale aj niektoré severské krajiny.

Slovensko uspelo v boji o sídlo Európskeho orgánu práce (ELA). Rozhodla o tom vo štvrtok Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti v Luxemburgu. Na Slovensku tak vznikne prvá inštitúcia Európskej únie. Sídliť bude v novej administratívnej budove na Landererovej 12 v Bratislave

Na zriadení ELA sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. Poskytovať bude napríklad informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných inšpekcií. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi. Eurokomisár Maroš Šefčovič (52) priznal, že cíti veľkú radosť a obrovskú hrdosť na Slovensko. „EÚ potrebuje agentúru, ktorá posunie dopredu také dôležité témy ako pracovná mobilita či sociálne zabezpečenie a ktorá pomôže zakročiť, ak sú porušované pravidlá v tejto oblasti.“
Odhaduje sa, že ročný rozpočet ELA sa bude pohybovať na úrovni 50 miliónov eur. Agentúra bude mať približne 140 zamestnancov, z toho 60 expertov, ktorých vyšlú členské štáty. Budú vykonávať aj úlohu národných styčných úradníkov.