• Kedy a na koľko dní máte nárok na platené voľno
  • Iné dôvody na náhradné voľno

Vyšetrenie u lekára

Ak máte neodkladné zdravotné problémy a nestíhate lekára, máte právo až na 7 dní pracovného voľna v roku s náhradou mzdy. Týka sa to týchto prípadov: 1. Vyšetrenie ste nemohli absolvovať mimo pracovného času. Ak však potrebujete viac voľných dní na vyšetrenie, môžete si ich vybrať, ale už bez preplatenia. 2. Absolvujete preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom.

Narodenie dieťaťa

Ak sa vám ako otcovi narodilo dieťa, môžete si vybrať náhradné pracovné voľno, rovnako aj v prípade, že prevážate manželku s dieťaťom do nemocnice a späť. Zamestnávateľ vám voľno preplatí.

Úmrtie v rodine

Pri úmrtí manžela alebo dieťaťa máte právo na dva dni náhradného preplateného voľna a na ďalší deň na účasť na pohrebe.

1. Na 1 deň máte nárok, ak ide o pohreb rodiča a súrodenca, prípadne rodiča a súrodenca manžela, ako aj manžela súrodenca, rovnako na ďalší deň, ak vybavujete pohreb zosnulých.

2. Deň voľna dostanete aj na účasť na pohrebe vášho prarodiča, vnuka či inej osoby, ktorá síce nepatrí k týmto príbuzným, ale žila s vami v čase úmrtia v domácnosti. Na ďalší deň voľna máte nárok, ak zabezpečujete pohreb zosnulých.

Sťahovanie

Ak sa sťahujete v tej istej obci, môžete si čerpať deň preplateného voľna. Na dva preplatené dni voľna máte nárok vtedy, ak sa sťahujete do inej obce – týka sa to však iba zamestnanca s vlastným bytom či domom. Ak sa sťahujete kvôli práci, v záujme vášho zamestnávateľa, rovnako vám vzniká nárok na preplatené náhradné voľno.

Svadba

Zamestnávateľ vám musí poskytnúť a preplatiť pracovné voľno, ak svadba pripadne na deň, keď máte byť v práci. Na koľko preplatených dní máte nárok?

1. Na jeden deň, ak ide o vašu vlastnú svadbu.

2. Ak ste rodičom nevesty či ženícha, prípadne rodičom zamestnanca, môžete dostať pracovné voľno, ale už bez náhrady mzdy.

Sprevádzanie k lekárovi

Ak máte choré dieťa, prípade sprevádzate k lekárovi partnera, súrodenca, rodiča či starých rodičov, môžete si uplatňovať náhradu mzdy a pracovné voľno:

1. Ak sprevádzate rodinného príslušníka na vyšetrenie pri náhlom ochorení či úraze a na vopred určené ošetrenie alebo liečenie.

2. Ak veziete zdravotne postihnuté dieťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy, v tomto prípade však dostane preplatené voľno len jeden z rodičov, najviac na 10 dní v roku.

Iné dôvody na náhradné voľno

Okrem známych dôvodov, keď vám šéf musí preplatiť pracovné voľno, existujú v Zákonníku práce aj ďalšie. Tie si však zamestnávateľ môže upraviť v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise. Ide napríklad o:

  • výkon verejných funkcií
  • výkon občianskych povinností na nevyhnutne potrebný čas – činnosť znalca, svedka, tlmočníka
  • činnosti vo všeobecnom záujme, ako je darovanie krvi
  • výkon funkcie v odborovom orgáne

V prípade, že máte nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, povinnosťou vášho zamestnávateľa je umožniť vám odpracovať si zameškaný čas, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. Viac podrobností sa dozviete v Zákonníku práce § 144 ods. 3.