Zmluvu s advokátskou kanceláriou Ecker - Kán & Partners uzatvorila verejnoprávna Slovenská televízia (STV) 30. decembra 2008. Približne o  rok a pol neskôr médium uzatvorilo s právnym zástupcom dohodu o urovnaní záväzkov. Z nej právnemu zástupcovi televízie vznikal nárok na odmenu vo výške päť miliónov eur bez DPH. Mesiac pred fúziou STV a Slovenského rozhlasu však advokátska kancelária všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy previedla na zástupcu Tomáša Rusiňáka, ktorý si od  média uplatňoval aj nárok na dohodnutú odmenu.

RTVS odvtedy z  uvedených piatich miliónov vyplatil len 120.000 eur, keďže považoval nárok na vyplatenie celého zvyšku odmeny za sporný. Tento spor sa podarilo vyriešiť až v stredu, kedy sa obe strany dohodli na urovnaní. "Uzavretím tejto dohody sa právny zástupca vzdáva a zaväzuje sa, že nebude istinu, ani príslušenstvo takýchto prípadných (aj budúcich) práv súdne alebo inak vymáhať, okrem zaplatenia sumy 2.480.000 eur," konštatuje sa v dohode zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.

Definitívny verdikt vo veci sporu o 28 miliónov eur, na ktoré si nárokovalo Štúdio Beta, padol 20. decembra. Prípad sa týkal zmlúv, ktoré v rokoch 1997 a 1998 podpísal bývalý riaditeľ STV Igor Kubiš. Na ich základe malo Štúdio Beta pre verejnoprávnu televíziu vyrábať reláciu Dobré ráno a aj ďalšie relácie. Krátko nato nový manažment televízie pod vedením Milana Materáka zmluvy vypovedal, pretože ich považoval za nevýhodné. Štúdio Beta STV zažalovalo pre náhradu škody, avšak súdy v  Bratislave jeho nároky zamietli. S tým sa nakoniec stotožnil aj Najvyšší súd SR.