Pri úrovni 53 % výkonu ekonomiky bude vláda nútená prijať balík opatrení na zníženie dlhu a tiež si zmraziť platy. Pri úrovni 55 % už na  rad príde automatické trojpercentné viazanie výdavkov a zmrazenie výdavkov v rozpočte na nasledujúci rok s výnimkou financovania eurofondov. Pri dosiahnutí hranice 57 % hrubého domáceho produktu vláda bude povinná predložiť vyrovnaný rozpočet a pri dosiahnutí dlhu na  úrovni 60 % výkonu ekonomiky bude musieť kabinet požiadať Národnú radu SR o vyslovenie dôvery. Kľúčovým údajom pre potreby tohto zákona bude pritom úroveň verejného dlhu, ktorú každý rok notifikuje európsky štatistický úrad Eurostat. V minulom roku slovenský verejný dlh stúpol z  35,4 % hrubého domáceho produktu na 41 % výkonu hospodárstva.

Prostredníctvom toho zákona vznikne aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Hlavnou úlohou novej nezávislej inštitúcie bude posilnenie transparentnosti rozpočtového procesu. Rada bude každoročne zverejňovať správu o dlhodobej udržateľnosti verejných financií, vyhodnocovať plnenie rozpočtových pravidiel a pravidiel transparentnosti za predchádzajúci rok, ako aj monitorovať a vyhodnocovať aktuálny vývoj hospodárenia Slovenskej republiky. Dôležitou úlohou novej inštitúcie bude aj vypracovanie nezávislých stanovísk ku kľúčovým legislatívnym návrhom. Rada bude mať troch členov a štíhly analytický tím.