Na hypotéku treba mať. „To by si mal zvážiť každý, kto o ňu chce požiadať,“ potvrdila pre Plus JEDEN DEŇ Andrea Straková z Partners Group SK. „Prepočítajte si, koľko z celkového príjmu bude tvoriť splátka a či vám po jej zaplatení zostane na bežné výdaje nejaká rezerva.“ S tým súhlasí i Milada Šebestyénová, produktová manažérka VÚB banky.

„Splátka by nemala presahovať 30 percent z rodinného rozpočtu. Hypotéka je dlhodobý záväzok. To, že dnes príjem máte, sa môže v budúcnosti zmeniť.“ Preto by vám mala po zaplatení úverov a bežných výdajov zostať rezerva.

Prečítajte si online rozhovor s odborníčkou na hypotéky Miladou Šebestyénovou >>

„Ideálne na šesť mesiacov na všetky výdaje rodiny, nielen úverov,“ myslí si A. Straková. „Finančnú rezervu treba mať už pri žiadosti o úver. Nie každý ho dostane v požadovanej výške. Pokiaľ ide o splátky, rezerva by mala byť minimálne na jednu, ideálne na tri,“ radí Šebestyénová.

Za účelom schopnosti splácania úveru ponúka Tatra banka finančnú diagnostiku. „V rámci nej sa urobí snímka finančného zdravia. Klienti si tak vedia lepšie zvážiť finančné možnosti vrátane úvahy, či si vziať úver,“ tvrdí hovorca tejto banky Boris Gandel.

Rozhodli ste sa?

Predtým, ako sa obrátite na konkrétnu banku, spravte si prieskum. Na internete si môžete urobiť vlastný model hypotéky a jej prepočet. „Potom sa porozprávajte s poradcom banky o možnostiach,“ dopĺňa Marta Cesnaková zo Slovenskej sporiteľne, lídra na trhu v poskytovaní úverov na bývanie. „Je dobré nastaviť si splátky tak, aby vyhovovali vášmu rozpočtu. Z praktického hľadiska klienti oceňujú, keď je čas splácania v súlade s výplatným termínom.“

„Až 90 percent klientov má u nás nastavenú transparentnú sadzbu naviazanú na Euribor. Sadzba teda pre klienta nie je žiadnym prekvapením a vždy si vie vypočítať výšku svojej úrokovej sadzby,“ tvrdí Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Slovakia. „Klienti našej banky si dlhodobo vyberajú fixáciu úrokovej sadzby na dlhšie obdobie,“ potvrdil Juraj Štefanovič z ČSOB.

„Zabezpečuje im nemennú výšku splátky počas nasledujúcich rokov a vďaka nej sa vyhnú očakávanému rastu úrokových sadzieb v budúcom období.“

„Hypotekárny úver máme do 31. marca s výhodnými úrokovými sadzbami a so 100-percentnou zľavou z poplatku za spracovanie žiadosti,“ Banky lákajú aj na akcie. uvádza B. Gandel.

Lehota na vybavenie

Je individuálna. Spravidla úver získate za pár dní. V UniCredit Bank to trvá 48 hodín od predloženia kompletnej žiadosti a podkladov na vyhodnotenie žiadosti. V Dexia banke maximálne 1,5 týždňa, štandardne do 5 dní.

Najrýchlejšie úver vybavíte v ČSOB. Už do 24 hodín od odovzdania všetkých potrebných dokumentov na pobočke banky a po odovzdaní podpísanej žiadosti o úver. Ak spĺňate podmienky, na druhý deň môžete podpísať úverovú zmluvu.

Podľa čoho vyberať

1. Všímajte si ukazovateľ celkovej nákladovosti úveru, tzv. RPMN, ktorá zahŕňa okrem samotnej úrokovej sadzby aj všetky ďalšie poplatky za úver. 2. Zaujímajte sa o lehotu fixácie, počas ktorej sa nebude na úvere meniť úroková sadzba. V období jej ukončenia je možné vyplatiť časť úveru alebo celý bez poplatku.3. Zistite si doplnkové služby ako poistenie úveru voči rizikám (strata zamestnania, dlhodobá PN...) a možnosť požiadať v danom prípade o zníženie či odklad splátok.4. Zvážte výšku iných záväzkov, hodnotu kupovanej a zakladanej nehnuteľnosti, typ pracovného pomeru, dĺžku splatnosti úveru, úverovú históriu, rodinný status, počet detí, prípadne podmienky pre poskytnutie štátneho príspevku pre mladých. * Zdroj: Partners Group SK, banky

Základné hypotekárne pojmy

 • Úroková sadzba – banka si ju určí na daný úver. Závisí od rôznych faktorov (bonity klienta, výšky úveru, dĺžky fixácie a pod.)
 • Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) – zahŕňa okrem samotnej úrokovej sadzby aj všetky ďalšie poplatky na úver, a teda najlepšie odzrkadľuje celkovú nákladovosť úveru.
 • Fixácia – obdobie, počas ktorého sa klientovi nemení výška úroku, a teda ani splátky.
 • Hodnota nehnuteľnosti – hodnota stanovená súdnym znalcom (financovanie je možné maximálne do hodnoty určenej znalcom).
 • Výška úveru – čiastka, ktorú klient od banky požaduje, respektíve bude čerpať a následne splácať.
 • Záložné právo – banka má záložné právo na založenú nehnuteľnosť a to jej umožňuje exekvovať nehnuteľnosť v prípade nesplácania úveru (krytie rizika banky).
 • Vinkulácia poistenia nehnuteľnosti – nehnuteľnosť, na ktorú si berie klient úver, musí byť poistená. Ak vznikne na nehnuteľnosti škoda, klient musí za poistné plnenie uviesť nehnuteľnosť do pôvodného stavu, aby sa zachovala pôvodná hodnota nehnuteľnosti.

* Zdroj: Partners Group SK

Top 5 v úveroch na bývanie

(Trhový podiel za rok 2010)1. miesto – Slovenská sporiteľňa (26,1 %)2. miesto – VÚB (22,4 %)3. miesto – Prvá stavebná sporiteľňa (16,1 %) 4. miesto – Tatra banka (13,3 %)5. miesto – ČSOB (8,4 %) * Zdroj: NBS

Klasické úvery

ČSOB VARIO Hypotéka (účelový úver)

 • Výška úveru od 4 500 €
 • Čas splácania – min. 3, max. 40 rokov
 • Poskytnutie úveru – 0,75 % (min. 150 €, max. 1 000 €) zo sumy úveru
 • Vedenie úverového účtu – 3,29 €(platí pre žiadosti o úver podané od 1. 8. 2010)
 • Zmena v úverovej zmluve – 66,39 €
 • Zmena zabezpečenia úveru – 132,78 €
 • Upomienka/Výzva – 10 € /35 €

Kombinovaná hypotéka (účelový úver)

 • Výška úveru od 4 500 €
 • Čas splácania – min. 3, max. 30 rokov
 • Poskytnutie úveru – 0,75 % (min. 150 €, max. 1 000 €) zo sumy úveru
 • Vedenie úverového účtu – 3,29 €(platí pre žiadosti o úver podané od 1. 8. 2010)
 • Zmena v úverovej zmluve – 66,39 €
 • Zmena zabezpečenia úveru – 132,78 €
 • Upomienka/Výzva – 10 € /35 €

OTP Banka Slovensko

OTPhypo úver (účelový úver)

 • Výška úveru – min. 700 €, max. neobmedzená výška úveru, až do 90 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti
 • Čas splácania – min. 1 mesiac, max. 30 rokov
 • Poskytnutie úveru – 0,75 % z objemu úveru, min. 200 €
 • Vedenie úverového účtu – 3,30 €
 • Zmena v úverovej zmluve – 33 €
 • Zmena zabezpečenia úveru - 133 €
 • Upomienka/Výzva – 25 €

easyOTP úver (účelový úver)

 • Výška úveru – min. 700 €, max. až do 45 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti
 • Čas splácania – min. 1 mesiac, max. 20 rokov
 • Poskytnutie úveru – 0,75 % z objemu úveru, min. 200 €
 • Vedenie úverového účtu – 3,30 €
 • Zmena v úverovej zmluve – 33 €
 • Zmena zabezpečenia úveru – 133 €
 • Upomienka/Výzva – 25 €

UniCredit Bank

Slovensko Hypoúver Invest (účelový úver)

 • Výška úveru – min. 3 300 €, max. 270 000 €, možnosť poskytnúť úver aj nad 70 % z celk. hodn. zakladanej nehnuteľnosti v komb. so špec. spotrebným úverom
 • Čas splácania – min. 1 rok, max. 30 rokov
 • Poskytnutie úveru – 0,90 % zo sumy, min. 166 €
 • Vedenie úverového účtu – 2,99 €
 • Zmena v úverovej zmluve – 166 €
 • Zmena zabezpečenia úveru – 166 €
 • Upomienka/Výzva – 16,60 €/53,11 €

Hypoúver Klasik (účelový úver)

 • Výška úveru – min. 3 300 €, max. 70 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti; možnosť poskytnúť úver aj nad 70 % v kombinácii so špeciálnym spotrebným úverom
 • Čas splácania – min. 4, max. 30 rokov
 • Poskytnutie úveru – 0,90 % zo sumy, min. 166 €
 • Vedenie úverového účtu – 2,99 €
 • Zmena v úverovej zmluve – 166 €
 • Zmena zabezpečenia úveru – 166 €
 • Upomienka/Výzva – 16,60 €/53,11 €

VÚB

Flexihypotéka (účelový úver)

 • Výška úveru – min. 6 600 €, max. závisí od hodn. a typu nehnuteľn. poskyt. ako zábezpeku a schop. splácať
 • Čas splácania – min. 4, max. 30 rokov Poskytnutie úveru – 0,75 % z objemu úveru, min. 200 €, max. 1 000 €
 • Vedenie úverového účtu – 3,30 €
 • Zmena v úverovej zmluve – 133 €(so schvaľovaním), 65 €(bez schvaľovania)
 • Zmena zabezpečenia úveru – 133 €(so schvaľovaním), 65 €(bez schvaľovania)
 • Upomienka/Výzva – 10 €/40 €

MBank

mHypotéka

 • Výška úveru – 7 000 €, max. závisí od schopnosti splácať úver a od hodnoty zabezpečenia úveru
 • Čas splácania – min. 1 rok, max. 45 rokov
 • Poskytnutie úveru – 0 %
 • Vedenie úverového účtu – neuvádza sa
 • Zmena v úverovej zmluve – 49,79 €
 • Zmena zabezpečenia úveru – 99,58 €
 • Upomienka/Výzva – 23,24 €

Slovenská sporiteľňa

Úver na bývanie (účelový úver)

 • Výška úveru – min. 7 000 €, max. závisí od schopnosti splácať úver a od hodnoty zabezpečenia úveru
 • Čas splácania – min. 10, max. 30 rokov
 • Poskytnutie úveru – min. 199 €, max. 999 €
 • Vedenie úverového účtu – 3,49 €
 • Zmena v úverovej zmluve – 35 €
 • Zmena zabezpečenia úveru – 165 €
 • Upomienka/Výzva – 25 €

Dexia banka Slovensko

Optim Hypoúver (účelový úver)

 • Výška úveru – min. 3 400 €, max. je ohraničená 100 % z trhovej hodnoty nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom záložného práva a schopnosťou splatiť úver
 • Čas splácania – min. 4, max. 30 rokov
 • Poskytnutie úveru – 0,7 % z objemu schváleného úveru/ z navýšenej čiastky úveru, min. 199,16 €
 • Vedenie úverového účtu – 2,99 €
 • Zmena v úverovej zmluve – 33,19 €
 • Zmena zabezpečenia úveru – 132,78 €
 • Upomienka/Výzva – 9,96 €/33,19 €

Volksbank Slovensko

Hypotekárny úver (účelový úver)

 • Výška úveru – min. 3 319,39 €
 • Čas splácania – min. 4, max. 30 rokov
 • Poskytnutie úveru – min. 165 €, max. 899 €
 • Vedenie úverového účtu – 3,99 €
 • Zmena v úverovej zmluve – 130 €
 • Zmena zabezpečenia úveru – 130 €
 • Upomienka/Výzva – 20 €

Tatra banka

HypotékaTB (účelový úver)

 • Výška úveru – min. 10 000 €, max. až do 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti
 • Čas splácania – min. 4 roky, max. 30 rokov
 • Poskytnutie úveru – 0,80 % z výšky poskytnutého úveru, min. 250 €, max. 950 €
 • Vedenie úverového účtu – 3,50 €
 • Zmena v úverovej zmluve – 110 €
 • Zmena zabezpečenia úveru – 110 €
 • Upomienka/Výzva – 15 €/30 €

Ponuka pre mladých

Volksbank Slovensko

Hypotéka pre mladých so štátnym príspevkom

 • Výška úveru – min. 3 319,39 €, max. do výšky 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti
 • Čas splácania – min. 4, max. 30 rokov
 • Poskytnutie úveru – min. 165 €, max. 899 €
 • Vedenie úverového účtu – 3,99 €
 • Zmena v úverovej zmluve – 130 €
 • Zmena založenej nehnuteľnosti – 130 €
 • Upomienka/Výzva – 20,00 €

VÚB

Flexihypotéka so štátnym príspevkom pre mladých

 • Výška úveru – min. 6 600 €
 • Čas splácania – min. závisí od hodnoty a typu nehnuteľnosti poskytnutej ako zábezpeku a od schopnosti splácať, max. 30 rokov
 • Poskytnutie úveru – 0,75 % z objemu úveru, min. 200 €, max. 1 000 €
 • Vedenie úverového účtu – 3,30 €
 • Zmena v úverovej zmluve – 133 € (so schvaľovaním), 65 € (bez schvaľovania)
 • Zmena založenej nehnuteľnosti – 133 € (so schvaľovaním), 65 € (bez schvaľovania)
 • Upomienka/Výzva – 10 €/40 €

Dexia banka Slovensko

Optim Hypoúver pre mladých so štátnym príspevkom

 • Výška úveru – min. 3 400 €, max. je ohraničená 100 % z trhovej hodnoty nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom záložného práva a schopnosťou splatiť poskytnutý úver
 • Čas splácania – min. 4, max. 30 rokov
 • Poskytnutie úveru – 0,7 % z objemu úveru, min. 199,16 €
 • Vedenie úverového účtu – 2,99 €
 • Zmena v úverovej zmluve – 33,19 €
 • Zmena založenej nehnuteľnosti – 132,78 €
 • Upomienka/Výzva – 9,96 €

UniCredit Bank Slovensko

Hypoúver pre mladých

 • Výška úveru – min. 5 000 €, max. 49 790,88 €
 • Čas splácania – min. 4, max. 30 rokov
 • Poskytnutie úveru – 0,90 % z poskytnutého úveru, min. 166 €
 • Vedenie úverového účtu – 2,99 €
 • Zmena v úverovej zmluve – 166 €
 • Zmena založenej nehnuteľnosti – 166 €
 • Upomienka/Výzva – 16,60 €/53,11

Slovenská sporiteľňa

Hypotekárny úver pre mladých

 • Výška úveru – min. 7 000 €, max. závisí od schopnosti splácať úver a od hodnoty zabezpečenia úveru
 • Čas splácania – min. 4, max. 30 rokov
 • Poskytnutie úveru – min. 199 €, max. 999 €
 • Vedenie úverového účtu – 3,49 €
 • Zmena v úverovej zmluve – 35 €
 • Zmena založenej nehnuteľnosti – 165 €
 • Upomienka/Výzva – 25

Tatra banka

HypotékaTB so štátnym príspevkom pre mladých

 • Výška úveru – min. 10 000 €, max. 49 790,88 €
 • Čas splácania – min. 4, max. 30 rokov
 • Poskytnutie úveru – 0,80 % z výšky úveru, min. 250 €, max. 950 €
 • Vedenie úverového účtu – 3,50 €
 • Zmena v úverovej zmluve – 110 €
 • Zmena založenej nehnuteľnosti – 110 €
 • Upomienka/Výzva – 15 €/30 €

OTP Banka Slovensko

Hypotekárny úver pre mladých so štátnym príspevkom

 • Výška úveru – min. 3 500 €, max. do 90 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, max. do výšky 49 790,88 €
 • Čas splácania – min. 4, max. 30 rokov
 • Poskytnutie úveru – neuvádza sa
 • Vedenie úverového účtu – 3,30 €
 • Zmena v úverovej zmluve – 33 €
 • Zmenu založenej nehnuteľnosti – 133 €
 • Upomienka/Výzva – 25 €