• naši dôchodcovia sú na 49. mieste
  • potopilo nás zdravie
  • aké sú priemerné dôchodky

Štúdia hodnotila celkovú kvalitu života dôchodcov. Autori merali život seniorov pomocou štyroch ukazovateľov: príjem a materiálne zabezpečenie, zdravotný stav, sociálne a podporné prostredie a možnosť zamestnať a vzdelávať sa. Z medzinárodného merania vyšlo, že nám patrí až 49. priečka. Prečo?

„Určite to nebolo pre nízke príjmy a materiálne zabezpečenie. Seniori nie sú tí, ktorí sú u nás najviac ohrození chudobou,“ vraví Peter Goliáš, riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy.

Penzie máme slušné

„Keď našich dôchodcov zhodnotili len z hľadiska príjmov a materiálneho zabezpečenia, umiestnili sme sa na 16. mieste,“ dodáva Goliáš. V tomto ukazovateli sa českí dôchodcovia umiestnili na 13. mieste, maďarskí na 19., rumunskí sú na 29. a bulharskí na 32. mieste.


infografika: MAREK KOVÁČIK

„V ukazovateli príjem a materiálne zabezpečenie dôchodcov sme zatiaľ veľmi dobrí. Medzi seniormi máme stále najnižší podiel ohrozených chudobou,“ vraví tiež Zuzana Kusá, sociologička zo Slovenskej akadémie vied. Potopilo nás zdravie V čom sme teda neuspeli?

Potopilo nás zdravie

„Je to kategória zdravotný stav. Slovensko tu skončilo až na 53. mieste. Čo odráža našu skutočnosť. Slovenskí dôchodcovia, ale aj ľudia v pracovnom procese, majú veľmi zlý ukazovateľ „zdravé roky života“. Jednoducho aj normálna populácia, aj dôchodcovia sú viac chorí. Tiež sme slabí v očakávanej dĺžke života a psychickom zdraví,“ upozorňuje Goliáš.

Boja sa o bezpečnosť

Ďalšie mínusové body Slovensko nachytalo v kategórii podporné a sociálne prostredie. „Tu sme skončili najhoršie, až na 81. mieste. Zo štúdie vyplýva, že je to pre horší prístup k verejnej doprave. Tiež pre to, že naši dôchodcovia sa necítia bezpečne. Boja sa večer vyjsť von, boja sa celkovo o svoju bezpečnosť,“ hovorí Goliáš.

„Potápa nás zhoršujúca sa verejná doprava, ktorá komplikuje život a dostupnosť služieb najmä vo vidieckom prostredí. Na Slovensku možno polovica seniorov žije na dedinách a ich ťažkosti s dopravou sa potom v hodnotení prejavili negatívne,“ hovorí sociologička Kusá.

Zdraví len do 50-ky

„V kategórii „zdravé roky života“ dosahujeme len 52 rokov. Pričom ženy sú na tom o čosi lepšie – tie môžu rátať až s 55 rokmi,“ vysvetľuje doktorka Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku.

„Za vyspelými európskymi krajinami, napríklad za Škandináviou, zaostávame až o 10 – 12 rokov, “ upozorňuje Sedláková. V čom je problém?

„Zlepšujeme sa, no ide to pomalšie. Nie všetko je totiž len o zdravotníckom systéme v danej krajine. U nás negatívnu úlohu zohráva to, že sa nestaráme o svoje zdravie.

Nechodíme pravidelne na preventívku a chronické choroby nás postihujú predčasne. Konkrétne srdcovo-cievne, cukrovka, rakovina a ochorenia dýchacieho systému,“ vraví. (vm)

Sme zodratejší

Česko skončilo v celkovom hodnotení na výbornom 25. mieste. „Je to významný predstih. Rozdiely v príjmovej bezpečnosti sú veľmi malé, no výrazne lepšie je v Česku zdravie seniorov. My máme kratší priemerný vek a počet rokov, ktoré u nás prežijeme v zdraví, je výrazne nižší.

Je za tým aj štruktúra zamestnaní, teda viac ťažkej a zdraviu nepriaznivej práce ako v Česku. Tiež nižšie platy, viac zodierania sa v zamestnaní a v domácom hospodárstve či na stavbe domu v minulosti,“ hovorí sociologička Zuzana Kusá.

(vm)

Až za Balkánom

Sociologička Zuzana Kusá vysvetľuje, prečo Rumunsko a Bulharsko skončili pred nami: „Predbehli nás v ukazovateli sociálneho a podporného prostredia. Teda v dostupnosti služieb a bezbariérovosti.


Foto: archív

To, že sa v rebríčku ocitli pred nami, je skôr výsledkom zvolenej štatistickej metódy. Myslím si, že autori štúdie prisúdili väčšiu váhu ukazovateľu podporné a sociálne prostredie. Jednoducho ho nadhodnotili.

(vm)

Aké sú priemerné dôchodky

Pozrite sa, koľko dostávajú penzisti inde v Európe: Luxembursko 3 000 eur Holandsko 2 258 eur Nórsko 1 760 eur Dánsko 1 411 eur Rakúsko 1 303 eur Švajčiarsko 1 393 eur Taliansko 1 141 eur Francúzsko 1 108 eur Poľsko 475 eur Česko 421 eur Slovensko 390 eur (Niektoré údaje sú za rok 2012)

(dp)