Naši a estónski úradníci sú s platmi na tom oveľa horšie, ako ich kolegovia v krajinách OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) . Nezáleží to len od pozície a nevyplýva to ani z toho, že naša ekonomika a slovenské platy sú v porovnaní s ostatnými členmi OECD nižšie.


Ako uvádza portál sme.sk, analytici OECD to pozorovali v dvadsiatich krajinách. Všímali si aj iné faktory, nie iba hrubé platy v dolároch prispôsobené cenovej hladine v konkrétnej krajine. Zle sú na tom byrokrati zo Slovenska aj v porovnaní ich platov k HDP krajiny prepočítanému na osobu. Rovnako aj v porovnaní s priemerným zárobkom ľudí s vysokou školou v konkrétnej krajine.

Nezáleží na bohatstve krajiny

To, či majú úradníci nízke platy alebo nie, nesúvisí s tým, či je krajina bohatá. „Čím je spoločnosť bohatšia, tým je väčší dôraz aj na verejné služby,“ hovorí Marek David, hlavný ekonóm Deloitte Advisory v ČR.

„Keď si zoberiete rôzne ekonomické parametre, Česko aj Slovensko sa v porovnaní nachádzajú v druhej polovici členských krajín. Potom aj platy vo verejnom sektore sú logicky nižšie,“ dodáva Marek David. Uviedol to pre sme.sk

Prečo sú medzi krajinami také rozdiely? Ekonómovia, ktorí analýzu pripravili ich vysvetľujú takto. V prvom rade ide o to, že krajiny majú odlišný podiel kvalifikovaných zamestnancov, veľakrát iný počet riadiacich úrovní a štruktúru aj počet žien na seniorských pozíciách.

Záleží aj od pohľadu


Celkový problém môže byť aj taký, aký pohľad majú Slováci na štátnych úradníkov. „U nás je tabu odmeňovať dobre ľudí vo verejnom sektore. Vníma sa to buď tak, že kradnú, alebo hádžu podnikateľom polená pod nohy. Alebo že ide o byrokratov a treba im dať čo najmenej,“ hovorí ekonóm SAV Vladimír Baláž.


„Z môjho pohľadu je najzaujímavejšie porovnanie odmeňovania v štátnej správe s odmeňovaním vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v tej istej krajine. Hovorí to o tom, že menej sa u nás oplatí pracovať v štátnej správe ľuďom s kvalitnejším vzdelaním. Inak povedané, pracovať do štátnej správy ide viac ľudí s menej kvalitným vzdelaním,“ hovorí šéf inštitútu INEKO Peter Goliaš. Informácie priniesol portál sme.sk