Nikomu sa nedá jednoznačne poradiť, či odísť z II. piliera, alebo v ňom zostať, pretože neexistujú žiadne garancie.

Karty mieša politika

„Presvedčila nás o tom nielen finančná kríza, ale aj premenlivá politická situácia,“ myslí si finančný analytik INESS-u Radovan Ďurana.

Uvádza to na príklade 25-ročného človeka, ktorý nastúpi do zamestnania s počiatočným nízkym príjmom, ale predpokladom pre kariérny rast. Sporenie v II. pilieri môže mať preňho význam, ak si založí rodinu a chce mať finančnú rezervu.

„Zákony o sporení sa už mnohokrát menili a nie je vylúčené, že sa ešte budú. Ľudia by sa nemali spoliehať na štátom organizované dôchodkové sporenie, ale skôr zabezpečenie po súkromnej línii,“ upozornil Radovan Ďurana.

„Aj keď Sociálna poisťovňa nemôže nikoho presviedčať, či má vstúpiť do II. piliera, alebo vystúpiť z neho, každý občan by si mal zodpovedne zvážiť, čo je preňho najvýhodnejšie,“ zdôrazňuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Je to na zváženie

Ak si sporíte od založenia II. piliera a ste po celý čas zamestnaní nie je dôvod, aby ste prestali. Naopak, sporitelia v preddôchodkovom veku, pre ktorých je zisk z II. piliera z časového hľadiska diskutabilný, by mali zvážiť, či pre nich nie je výhodnejšie vystúpiť.

Sociálna poisťovňa sa na nich pri výpočte dôchodku bude potom pozerať tak, ako keby v II. pilieri vôbec neboli.

Výhodný pre

  • občanov s nadpriemerným zárobkom, prípadne s predpokladom, že ich plat sa bude zvyšovať.
  • mladých ľudí s príjmom od 789 eur mesačne, ktorých delia od odchodu do dôchodku ešte desiatky rokov (Sociálna poisťovňa totiž pri výpočte penzie zohľadňuje celý zárobok iba do výšky okolo tisíc eur).

Nevýhodný pre

  • nízkopríjmových poistencov s príjmom nižším, ako je výška priemernej mzdy (cca do 750 eur)
  • občanov starších ako 45 rokov
  • pre osoby s nulovým alebo nízkym vymeriavacím základom
  • ľudí dlhodobo bez práce či bez stáleho príjmu (i keď sú evidovaní ako sporitelia v II. pilieri, ale fakticky doň neodvádzajú žiadne príspevky).

Ako vystúpiť z II. piliera

  • Vystúpiť môžete vtedy, ak ste k 1. septembru 2012 sporiteľom a do 31. januára 2013 doručíte Sociálnej poisťovni písomnú žiadosť o výstup. „Nestačí, ak sporiteľ v uvedený posledný deň pošle žiadosť poštou, v tento deň musí byť už žiadosť v poisťovni doručená,“ upozornil hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.
  • Na stránke www.socpoist.sk nájdete tlačivo, ktoré stačí potvrdiť.
  • Úradne osvedčený podpis sa nevyžaduje.
  • Pri vystúpení sa nasporená suma prevedie späť do Sociálnej poisťovne a dôchodok budete dostávať iba od štátu.

Oplatí sa vám II. pilier? Na rozhodnutie máte už iba týždeň