• Kto doplatí najviac?
  • Riziko pre odvody
  • Koľko nám strhávajú
  • Takto nám postupne znížujú dôchodok
  • Ako vám vypočítajú priemerný mzdový bod

Nadčasy, práca cez víkend a zodpovednosť. To všetko ste podstúpili, aby ste slušne zarábali. Ak máte na výplatnej páske napríklad 1 600 eur v hrubom, v čistom dostanete len tisícku.

Zvyšok si berie štát v odvodoch a daniach, no vy to oželiete s vedomím: budem mať poriadny dôchodok. Omyl!

Kto doplatí najviac?

Po novom sa totiž znižuje priemerný osobný mzdový bod. Od roku 2012 postupne klesá a klesať má aj ďalšie roky.

A práve priemerný osobný mzdový bod výrazne ovplyvňuje výšku starobného dôchodku, ktorý sa vypočítava z neho, odpracovaných rokov a zo štátom určenej sumy.

„Zmeny v dôchodkovom systéme postihujú hlavne ľudí, ktorí zarábajú viac ako tisíc eur mesačne,“ uviedol exminister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál.

Riziko pre odvody

Toto riešenie sa nepozdáva mnohým odborníkom. „Oslabenie zásluhovosti znižuje motiváciu najmä ľudí s vyššími príjmami, aby riadne platili odvody, čo zhoršuje finančnú stabilitu Sociálnej poisťovne,“ upozornil Peter Goliáš zo spoločnosti INEKO.

Poradkyňa odborárov, právnička Mária Svoreňová tvrdí, že štát týmto spôsobom rieši problém veľkej skupiny ľudí s veľmi nízkymi dôchodkami.

Tým sa totiž pridalo. Ide to však na úkor tých, ktorí majú vyššie zárobky. Ukrivdení sa cítia mnohí, ktorí lepšie zarábajú vďaka tvrdej práce, odriekaniu, ochote vzdelávať sa a, samozrejme, poctivému plateniu odvodov.

„Konfederácia odborových zväzov síce požadovala od reformy dôchodkov zavedenie inštitútu minimálneho dôchodku, ale určite nie na úkor strednej platovej triedy,“ zdôraznila Svoreňová.

Koľko nám strhávajú?

Hrubá mzda Odvody zamestnanca Daň Čistá mzda Koľko ide štátu
500 € 67 € 24,56 € 408,44 € 91,56 €
1 000 € 134 € 106,83 € 759,17 € 240,83 €
2 000 € 256 € 273,62 € 1 470,24 € 529,62 €

Údaje sú za rok 2012.

Takto nám postupne znižujú dôchodok

Dôchodca
s odpracovanými rokmi
Priemerný zárobok (v hrubom) Osobný mzdový bod Dôchodok 2013 Dôchodok 2018** Dôchodok
 bez zníženia*
42 800 € 1 420 € 420 € 420 €
42 1 600 € 2 777 € 714 € 840 €
42 2 400 € 3 1 113 € 966 € 1 260
Poznámky:
* Dôchodok bez zníženia je náš výpočet dôchodku, keby v plnej miere platila zásluhovosť a penzia by bola vypočítaná zo 100-percentnej hodnoty osobného mzdového bodu.
** Dôchodok je vypočítaný z priemernej mzdy 800 €.
Zdroj: prepočet autora

Valorizácia: o päť rokov zmena

Všetky samostatné starobné dôchodky sa v tomto roku budú valorizovať rovnako – o 11,20 €. Nové zvyšovanie o pevnú sumu pomôže najmä penzistom, ktorí majú nízke dôchodky. Tí, čo majú dôchodok 400 € alebo 500 € a viac, na novom systéme stratia. Pridajú im totiž menej, ako by dostali pri predchádzajúcom spôsobe valorizácie. Nový spôsob vyrovnávania dôchodkov je však len dočasným opatrením. O päť rokov by sme sa mali opäť vrátiť k percentuálnemu zvyšovaniu penzií. Bude však už podstatne skromnejšie, ako to bolo doteraz. Štát pridá seniorom vždy len toľko eur, o koľko im porastú ich náklady na život.

Priemerný dôchodok

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci minulého roka predstavoval 375,90 €. V porovnaní s koncom roka 2011 išlo o nárast o  13,80 €. Tento druh dôchodku pritom na konci minulého mesiaca poberala väčšina penzistov – takmer 981-tisíc. Predčasný starobný dôchodok, ktorý ku koncu decembra 2012 dostávalo 24,4 tisíca penzistov, bol v priemere 374,50 €. Medziročne išlo o nárast o 16,90 €. Údaje zverejnila Sociálna poisťovňa.

Ako vám vypočítajú priemerný osobný mzdový bod

Výška osobného priemerného bodu sa odvíja od výšky vašej mzdy.

  • Ak máte priemerný zárobok 800 eur v hrubom, váš osobný mzdový bod je 1.
  • Ak zarábate dvakrát toľko ako priemerný Slovák, čiže 1 600 eur, váš osobný mzdový bod je 2.
  • Najvyšší osobný bod je 3. To je vtedy, ak zarábate 3-násobok priemernej mzdy, teda 2 400 eur.

A takto sa znižuje

Do osobného mzdového bodu zarátajú 100 percent z hodnoty 1,25 – to je zárobok približne 1 000 eur. Všetky hodnoty navyše – od 1,25 do 3 – sa pri výpočte do dôchodku znižujú.

V tomto roku dostane dôchodca z nich 80 %, v roku 2014 to bude 76 %, v  roku 2015 iba 72 %, v roku 2016 len 68 %, v roku 2017 to bude 64 % a v roku 2018 a nasledujúcich rokoch už len 60 %.

Naopak, tým, ktorí zarábajú v hrubom menej ako 800 eur, sa pripočíta 16 percent z rozdielu medzi priemerným osobným mzdovým bodom a hodnotou 1. To preto, aby im štát nemusel vyplácať sociálne dávky.