Elektronická evidencia

Od nového roka sa zavedie elektronizácia evidenčných služieb. Ide o rýchlejšie, efektívnejšie a jednoduchšie vykonávanie zmien v evidencii áut, ako je napr. kúpa/predaj vozidla, zmena jeho farby či zmena bydliska. Budete ich môcť vykonať cez internet. Na to však budete potrebovať nový občiansky preukaz s čipom a rovnako aj plastovú kartičku od evidencie. Pri zmene vlastníckych práv sa bude vyžadovať overený elektronický podpis. Tieto zmeny sa do praxe budú zavádzať až v priebehu budúceho roka.

Reflexné prvky u chodcov

Budú povinné v prípade, že sa chodec pohybuje po ceste za zníženej viditeľnosti. Rovnako to platí, aj keď sa bude pohybovať po krajnici či okraji vozovky v obci. V prípade, že tak neurobí, bude mu hroziť pokuta až do výšky 60 eur. Zmena vyplýva zo štatistiky, ktorá hovorí jasnou rečou. V roku 2012 tmavo oblečení chodci zavinili alebo boli účastníkmi až 442 dopravných nehôd, z ktorých až 384 sa stalo v obci.

Zníženie pokút

Mení sa maximálna výška pokút za miernejšie porušenia pravidiel. Týka sa to najmä takzvaných bežných priestupkov, medzi ktoré patrí napríklad nesprávne parkovanie, nezapnuté svetlá, nedanie smerovky či prekročenie povolenej rýchlosti v obci najviac o 20 km/hod. a mimo obce najviac o 30 km/ hod. Maximálna výška pokuty za vymenované priestupky sa znížila zo 60 na 50 eur.

Trojčíslie za poplatok

Trojčíslie na evidenčnom čísle si budete môcť vybrať pri prihlasovaní vozidla do evidencie, prípadne pri výmene evidenčných čísel. Musíte zaplatiť správny poplatok 165,50 eura a inšpektorát vám poskytne zoznam voľných evidenčných čísiel na sklade, z ktorých si budete môcť vybrať. Zmeny budú zavedené v priebehu roka.

Motocyklisti a cyklisti

Budú môcť parkovať na chodníkoch, ak tam nechajú voľné miesto s minimálnou šírkou 1,5 metra, a to aj v miestach, kde je inak pre ostatné motorové vozidlá státie a zastavenie zakázané, rovnako tak môžu urobiť aj v zóne s riadeným parkovaním.

Alkoholici na testy

Po nafúkaní viac ako jedného promile, respektíve pri vrátení vodičského oprávnenia po viac ako dvoch rokoch bude musieť vodič absolvovať psychologické, prípadne aj zdravotné vyšetrenie. Po novom bude skúšajúci lekár vystavovať potvrdenie nielen pre vyšetrovanú osobu, ale zároveň v kópii aj pre dopravný inšpektorát. Predchádza sa tým používaniu falzifikátov, o ktoré sa uchádzali niektorí previnilci.