Menej často by na obedy do reštaurácií chodilo 69 % používateľov stravných lístkov. Zároveň pri obede v reštaurácii utratia oveľa menej peňazí ako doteraz. Ďalších 49 % ľudí by použilo finančnú náhradu na celkom iné účely, ako je teplý obed počas práce. A to najmä na úhradu nákladov na chod domácnosti, platenie účtov a iné osobné potreby. Prieskum ďalej ukázal, že až 40 % opýtaných by pri zmene systému stravovania utrácalo menej ako v súčasnosti.

Z tých respondentov, ktorí používajú stravné poukážky, si až 91 % myslí, že stravné poukážky sú štandardný benefit zo strany zamestnávateľa. Príspevok na stravovanie zamestnancov formou stravných poukážok je pritom zavedený v 40 krajinách. Celosvetovo systém funguje už vyše 50 rokov. Na Slovensku členovia Asociácie emitentov stravovacích poukážok predstavujú asi 750.000 používateľov stravných poukážok.