Výrobcovia energie musia distribučným spoločnostiam každoročne do 15. augusta oznámiť plán výroby elektriny na nasledujúci rok. Z doterajšej formality sa po zmene zákona stal nástroj na ich likvidáciu: Veľkej časti firiem hrozí, že prídu o podporu vo forme štátom garantovanej ceny.

Predvianočné obdobie im tak prinieslo hrozbu krachu a prepúšťania zamestnancov. Dôvod? Údajné nesplnenie si formálnej povinnosti.

Svojvoľné tresty?

„Mnohí si túto povinnosť splnili buď vo forme nových zmlúv, ktoré uzatvárali, alebo doklad poslali dokonca aj v predstihu,“ tvrdí Veronika Galeková zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI). „Distribučka im však oznámila, že napríklad dokument poslaný z pošty 13. augusta neuzná. Aj takéto prejavy svojvôle svedčia o účelovosti opatrenia.“

Podľa SAPI si sankcie odskáču hlavne menší výrobcovia, napríklad poľnohospodárske družstvá s vlastnými bioplynovými stanicami, alebo povedzme píla na východnom Slovensku s desiatkami zamestnancov. Práve takéto typy prevádzok môže strata podpory v roku 2015 doslova zlikvidovať.

Rozhodne ÚRSO

Západoslovenská energetika v reakcii konštatovala, že si len preverila, či si výrobcovia elektriny s právom na podporu splnili všetky zákonné povinnosti. Zároveň podklady podstúpila Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ten by mal rozhodnúť, či výrobcom ponechá podporu vo forme tzv. tarify za prevádzkovanie systému, alebo nie. „Vydanie rozhodnutia je v kompetencii ÚRSO,“ doplnila hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová.

Východoslovenská distribučná musí podľa jej hovorkyne Andrey Danihelovej postupovať v zmysle platnej legislatívy. Výrobcovia, ktorí si nesplnili povinnosť, strácajú právo na povinný výkup a na doplatok.

Peniaze na plnenie sľubov

Predstavitelia SAPI odovzdali protestné stanovisko a pohrebný veniec zástupcom všetkých troch distribučných spoločností, teda ZSE, SSE aj VSE. Svoj nesúhlas chcú dávať najavo aj ďalšími krokmi.

„Myslíme si, že ide o politickú objednávku. Vláda prisľúbila na rok 2015 elektrinu lacnejšiu o 10 percent a jednoducho musí nájsť zdroje, z ktorých vykryje náklady na splnenie tohto záväzku. Vo výrobcoch energie z obnoviteľných zdrojov si našla obeť,“ tvrdí Veronika Galeková. „Je otázkou, koho si nájde nabudúce, keď bude zasa potrebovať peniaze na splnenie nejakého populistického sľubu.“

Opatrenie podľa výrobcov spochybňuje aj pripravovaný projekt podpory malých obnoviteľných zdrojov za pomoci príspevku z eurofondov. „Na jednej strane štát počíta s tým, že si zdroje energie vybuduje 50- až 70-tisíc občanov. Akú však majú mať títo ľudia istotu, že aj ich niekto v budúcnosti takýmto pokútnym spôsobom nepripraví o peniaze?“ dodáva zastupujúci riaditeľ SAPI Pavel Šimon.