Ako však uvádza spoločné vyhlásenie Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast, jednotlivých spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti a sekcií pediatrickej a všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej lekárskej komory, poisťovne budú musieť podľa zákona vypísať verejné obstarávanie. Ďalším problémom je, že lekári nie sú oprávnení vyberať od pacientov doplatky za lieky, to smie iba lekáreň. Nie všetky vakcíny však plne hradí poisťovňa. Napriek tomu lekári vo svojom vyhlásení uvádzajú, že sú pripravení obnoviť očkovanie hneď, ako poisťovne zabezpečia vakcíny.

Zámerom zmeny zákona bolo podľa ministerstva zvýšiť bezpečnosť pacientov a udržať účinnosť očkovacích látok. Podľa neho sa totiž stávalo, že sa vakcíny dostávali do rúk lekárov neskoro a v niektorých prípadoch aj poškodené nesprávnym skladovaním či manipuláciou. Ani tento úmysel však podľa lekárov nevyšiel. Naopak, situáciu im skomplikoval. "Prijaté legislatívne zmeny znemožňujú aj vykonávanie odporúčaných očkovaní, vrátane očkovania v ohniskách, čo môže mať za následok šírenie nebezpečných nákaz medzi obyvateľstvom," varujú lekárske spoločnosti.

Zmenu úhrady vakcín kritizujú odborné spoločnosti už dlhší čas. Upozorňujú, že návrhy zmien ministerstvo vopred nekonzultovalo s  odbornou verejnosťou. Majú tiež problémy, kde skladovať nakúpené vakcíny.