"Na mastencovej bani sme začali ťažbu formou testovania dobývacej metódy v apríli tohto roka," uviedol konateľ investorskej spoločnosti Ján Greňa. Ako spresnil, pred jej začiatkom bolo potrebné zhotoviť 4,2 kilometra dlhú otvárkovú štôlňu Elisabeth a vyraziť 320 metrov dlhý komín Werner. Zároveň sa v ložisku vykonala prvá etapa podrobného podzemného geologického prieskumu, ktorá má pokračovanie v teraz realizovanej druhej etape.
      

V súčasnosti, informoval ďalej Greňa, sa intenzívne pracuje na príprave úpravárenskej technológie tak, aby bola surovina v čo možno najväčšej miere spracovaná priamo na mieste. Zároveň sa optimalizuje produktová škála v závislosti od požiadaviek trhu a potenciálu ťaženého mastenca.
      

"Mastenec doteraz poskytnutý odberateľom slúži na overovanie jeho vlastností a správania sa v technologickom procese výroby. Minerál, ktorý sme získali počas prevej etapy prieskumu, možno zaradiť k najkvalitnejším. Dosahuje stupeň belosti nad 91 a vyznačuje sa aj vysokou čistotou. Vzhľadom na veľkosť slovenského trhu väčšina produktu pôjde na export," dodal konateľ.
      

V súčasnosti zamestnáva spoločnosť takmer 40 ľudí, po realizácii pripravovaného úpravárenského areálu to bude niekoľkonásobne viac, čo prispeje k zníženiu vysokej nezamestnanosti v regióne. Záujem o pracovné mieste je podľa Greňu už teraz veľký.
      

Ložisko mastenca v Gemerskej Polome objavili náhodou v roku 1985 pri hľadaní cínu. Jeho výhodou je aj dobrá strategická poloha v strede Európe. Tunajší mastenec sa vyznačuje vysokou čistotou, odborníci považujú gemerské ložisko za jedno z najvýznamnejších na svete. V súčasnosti je najväčším producentom v ťažbe mastenca Čína, významné ložiská sú aj USA, Brazílii a Indii, z európskych štátov výraznejšie prispieva k svetovej produkcii Fínsko.

Vzhľadom na široké priemyselné využitie mastenca, hlavne vo farmaceutickom, chemickom, kozmetickom a papierenskom priemysle, spotreba aj dopyt po tejto surovine na trhu neustále rastú. Obmedzenie dovozu mastenca do Európy z Číny vyvolalo na trhu nedostatok predovšetkým kvalitného mastenca. Tona nerastu sa pritom podľa kvality predáva za 199 až 398 eur, pričom jeho cena aj kvôli nedostatku na trhu naďalej rastie.