• Výbor Európskeho parlamentu schválil výnimku pre Slovensko aj Rumunsko
  • Nevyužité eurofondy môžeme čerpať aj ďalšie tri roky od prijatia záväzku
  • Odhlasovať to musí ešte samotný Europarlament v októbri

Výbor pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválil výnimku pre Slovensko a Rumunsko o možnosti dlhšieho čerpania eurofondov. Potvrdil to slovenský europoslanec a člen výboru Miroslav Mikolášik (EĽS/ KDH).

Podľa neho sa oplatilo diplomatické pôsobenie na kolegov v Európskom parlamente a Slovensko bude môcť dočerpať doteraz nevyužité eurofondy. Ako Mikolášik dodal, hlasovaniu vo výbore pre regionálnu politiku predchádzali dlhodobé a náročné rokovania s europoslancami z ostatných členských štátov.

Plénum Európskeho parlamentu by malo o výnimke pre SR a Rumunsko o dlhšom čerpaní eurofondov hlasovať v októbri. Na základe výnimky n+3 bude môcť podľa Mikolášika SR čerpať zvyšné európske prostriedky až do roku 2016.

"Pravidlo n+3 znamená, že finančný záväzok členského štátu, ktorý bol prijatý, musí byť splnený do troch rokov od prijatia záväzku," uviedla na doplňujúce otázky poradkyňa Mikolášika Sonia Gašpariková.

Trojročná lehota

Dôležitý je podľa nej dátum prijatia záväzku, pretože od neho začína plynúť trojročná lehota. V porovnaní s pravidlom n+2 ide o predĺženie lehoty na čerpanie eurofondov o jeden rok.

"Uplatnenie pravidla v praxi nie je jednoznačné, pre všetky záväzky neplatí rovnaký konečný termín. Preto sme len uviedli najneskorší možný termín, o ktorom sa dá v súčasnom kontexte uvažovať," dodala Gašpariková s tým, že spomínaný rok 2016 nie je termín pre všetky záväzky.

Ak Európsky parlament v októbri schváli výnimku pre Slovensko, peniaze Európskej únie za roky 2011 a 2012 bude môcť čerpať o rok dlhšie, ako by pôvodne malo.

"Limit z roku 2011, čo je asi 1,8 miliardy eur, môže byť dočerpaný až do konca roku 2014. Takisto limit z roku 2012, ktorý je tiež okolo 1,8 miliardy eur, môže byť v zmysle pravidla n+3 dočerpaný do konca roku 2015," povedal nedávno podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny, zodpovedajúci aj za prípravu a využívanie eurofondov.

Podľa súčasného stavu má SR minúť európske peniaze zo záväzkov rokov 2011 a 2012 podľa pravidla n+2 do konca tohto, resp. budúceho roku, inak by prepadli. Tohtoročný limit finančných prostriedkov EÚ vo výške okolo 2,1 miliardy eur podľa Vážneho zostane bez zmeny v polohe n+2 a musí byť preto vyčerpaný do konca roku 2015.

V prípade limitu z roku 2010 nepomôže ani zmena európskeho nariadenia o čerpaní eurofondov. V tomto prípade musia byť európske peniaze podľa platného pravidla n+3 použité do konca tohto roka. Čo zo záväzku roku 2010 nevyužijeme, o to už nenávratne prídeme.