Ak tieto peniaze podľa neho nevyužijeme do konca tohto roka, definitívne prepadnú napriek tomu, že ich zazmluvnenosť presiahla sto percent. "Aj keby sa tempo čerpania radikálne zlepšilo, neodhadujem, že by prepad peňazí bol nižší," povedal vo štvrtok Rudolf, ktorý je analytikom portálu europskenoviny.sk.

Verejné obstarávanie je problematické

Riadiace orgány na úrade vlády a ministerstvách podľa experta síce robia všetko, aby sa tempo čerpania eurofondov zvyšovalo a preplácali sa všetky projekty, ale na základe doterajších skúseností sa nedomnieva, že to bude dobré. "Projekty sú problematické a implementácia operačných programov je veľmi nepriaznivá," uviedol Rudolf. Stojí si za tým, že uvedený objem peňazí prepadne. Hlavným problémom pri pomalom čerpaní eurofondov je podľa odborníka zdĺhavé a problematické verejné obstarávanie. Za ďalšie dôvody považuje korekcie, ako aj nekompetentnosť ľudí v tejto oblasti.

Zostáva 180 pracovných dní

Slovensko podľa odhadov analytika v predošlom programovom období eurofondov prišlo na korekciách zhruba o 500 miliónov eur. Tieto peniaze Európska komisia na chybné projekty nepreplatí a znižujú celkové čerpanie. Tvrdí, že šanca na realizáciu a prefinancovanie náhradných projektov do konca roka 2015 je minimálna. "Ak chceme použiť projekt zo zásobníka, tak musí byť verejné obstarávanie. Nemám vedomosť, že by projekty s ukončeným verejným obstarávaním čakali na to, keď niekde prepadnú peniaze, alebo sa uplatní korekcia a dostanú peniaze," priblížil Rudolf s tým, že je málo času. Do konca roka totiž zostáva takmer 260 dní, z toho 180 pracovných. "Myslím si, že čerpanie sa nezlepší a nepríde k radikálnej zmene v tempe," očakáva.

V Hlohovci mohli opraviť zámok. Eurofondy radnica odmietla

Nestabilný manažment

Odborník tvrdí, že eurofondy za uplynulých osem rokov nemali stabilný manažment. K nepriaznivej situácii podľa neho prispeli aj výmeny vlád, politické nominácie, uspokojovanie záujmov politických strán a predstaviteľov ministerstiev. "Jediné, čo by pomohlo, je predĺženie obdobia, ale všetci európski lídri hovoria, že taká cesta nie je," povedal Rudolf. Domnieva sa, že veľkú zodpovednosť za stav v oblasti eurofondov má podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny, ktorý zodpovedá aj za využívanie zdrojov EÚ. "Hlavne má zodpovednosť za to, že v novom programovom období (2014 - 2020) nečerpáme finančné prostriedky, a že nie je pripravené implementačné prostredie. To dávam centrálnemu koordinačnému orgánu aj jemu za najväčší podiel viny. To vyplýva z toho, že nemá také kompetencie, aké by mal mať, pretože to riadi niekto iný a nie on," dodal Rudolf.

Eurofondy z roku 2014

Nevyužité prostriedky na eurofondy z minulého roka sa presunú na roky 2015 až 2017. Rozhodol o tom Európsky parlament, ktorý v stredu schválil zmeny výdavkových stropov vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 až 2017, ktoré umožnia presun nevyužitých 21,1 miliárd eur na roky 2015 až 2017. Cieľom tohto opatrenia je podľa parlamentu pomôcť členským štátom financovať nimi spravovaných 300 programov, ktoré boli spustené príliš neskoro, aby mohli čerpať financie vyčlenené na rok 2014. Presunutá suma pritom predstavuje 15 % rozpočtu Európskej únie na rok 2014.

Prvá tranža z celkového objemu nevyužitých peňazí by mala byť presunutá do roku 2015. Viazané rozpočtové prostriedky, teda záväzky Európskej únie, sa tak v roku 2015 navýšia o sumu 16,5 miliárd eur. Ďalšie tranže, v objeme 4,5 miliardy eur pre rok 2016 a 100 miliónov pre rok 2017, budú prevedené prostredníctvom samostatných návrhov opravných rozpočtov.

"Prijatie operačných programov pre obdobie 2014 až 20 sa oneskorilo a Slovensko nemohlo vyčerpať časť prostriedkov určených pre rok 2014, na ktoré malo nárok. Bolo nutné odsúhlasiť zmenu celkového Viacročného finančného rámca, aby sa financie nestratili, a aby sa využili v tomto roku," uviedol na margo rozhodnutia slovenský europoslanec Branislav Škripek.