Tento program ocenení dlhodobo podporuje ženy na poli vedy. „L´Oréal-UNESCO Ženy vo vede“ ponúka mladým vedkyniam možnosť profesijného i osobného rozvoja formou ocenenia v celkovej hodnote 10.000 Eur. Vedkyne môžu svoje projekty prihlasovať od dnešného dňa až do 28. februára 2017 prostredníctvom webových stránok www.prezenyvovede.sk.

Podľa štúdie realizovanej v roku 2014 pre Nadáciu L´Oréal spoločnosti Boston Global Consulting tvoria ženy iba jednu tretinu všetkých vedcov a ich podiel sa znižuje spolu s rastúcou vedeckou kariérou. V roku 2015 v 406 pracoviskách na Slovensku pracovalo vo vede a výskume 5 898 žien s VŠ vzdelaním 3. stupňa*, o tvorí cca 35,8% z vedeckej populácie na Slovensku.

Pre skupinu L´Oréal  je podpora vedy kľúčová oblasť, pretože pri jej zrode stál vedec a inovácie sú neoddeliteľnou súčasťou DNA L´Oréal. Aj to je dôvod prečo  L´Oréal dlhodobo podporuje ženy na poli vedy a prečo uvádza tento projekt i na Slovensku.

Prvý ročník projektu „L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede“ je určený mladým ženám do 45 rokov, ktoré dosiahli hodnosť Ph.D. z definovaných odborov a dlhodobo sa venujú vedeckej činnosti. Prihlásiť sa môžu do dvoch vekových kategórií - do 35 rokov veku vrátane a od 36 do 45 rokov vrátane. Ocenenie vo výške 5.000 EUR, ktoré získa víťazka z každej kategórie, pre nich môže predstavovať  finančné prostriedky pre vlastný výskum, ale finančné prostriedky môžu byť použité napríklad na odreagovanie v podobe vysnívanej dovolenky, alebo stráženie detí.

Okrem lokálneho programu ocenení má jedna z finalistiek možnosť účasti aj v medzinárodnom kole súťaže „L'Oréal-UNESCO For Women in Science, International Rising Talents“. Tu čaká na 15 najúspešnejších vedkýň z celého sveta odmena v celkovej výške 225 000 €.

"Náš program podporuje nádejné vedkyne po celom svete. Som hrdý, že ho spúšťame aj na Slovensku. Myslím, že všetkým ženám vo vede patrí veľké poďakovanie za ich inšpiratívnu prácu a nenahraditeľný prínos v oblasti vedy. Dúfame, že náš program bude motiváciou aj pre mladé ženy, ktoré vedeckú kariéru zvažujú, a ktorých nadanie naša krajina potrebuje" želá si Tomáš Hruška, generálny riaditeľ L'Oréal Slovensko.

Prihlásenie do programu ocenení prebieha jednoducho. V termíne od 1. 12. 2016 do 28.2. 2017 môžu záujemkyne vyplniť prihlasovací formulár a vložiť ostatné potrebné podklady na webovú stránku www.prezenyvovede.sk. Ďalej je potrebné odovzdať osobne prihlášku v písomnej podobe na sekretariát organizácie SOVVA. Splniť musia niekoľko základných podmienok, napríklad vek do 45 rokov vrátane a dosiahnutý titul Ph.D. z definovaných odborov.  Zoznam odborov, rovnako ako ďalšie informácie, je možné nájsť na www.prezenyvovede.sk. Prihlášky budú následne rozdelené do vekových kategórií a vyhodnotí ich odborná porota zložená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied - odborného garanta projektu, SOVVA a organizácie UNESCO.

Okrem víťazných projektov a ocenených laureátok je projekt výnimočný aj preto, že sa Slovenská republika v budúcom roku pripojí k celosvetovému manifestu, ktorý si kladie za cieľ bojovať proti nízkemu zastúpeniu žien na poli vedy. Úplne prvýkrát bol tzv. Manifest predstavený v rámci 18. ročníka projektu Pre ženy vo vede v Maison de la Mutualité v Paríži. Pri príležitosti tohto slávnostného večera ho predstavili Irina Boková, generálna riaditeľka UNESCO, a Jean-Paul Agon, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny L'Oréal a prezident Nadácie L'Oréal Manifest pre ženy vo vede.

Tu sa taktiež môžete pripojiť ku kampani a podpísať manifest:

www.forwomeninscience.com.

Všeobecne o projekte L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede

Pôvodný program „L'Oréal-UNESCO Pre ženy“ vo vede bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien - vedkýň. Program si kladie za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na samom počiatku kariéry. Od svojho vzniku sa program postupne rozšíril do mnohých svetových krajín a ocenil viac ako 2 500 žien zo 110 krajín.

L'Oréal-UNESCO International Rising Talent

Táto časť projektu je určená  k oceneniu už etablovaných vedkýň, ale taktiež aj mladých nádejných vedkýň na začiatku ich kariéry. Ide v podstate o pokračujúce kolo jednotlivých národných programov, kedy je každoročne z 236 žien z celého sveta ocenených 15 laureátok. Ide o ženy, ktoré sú ozajstnou budúcnosťou svetovej vedy.

O spoločnosti L'Oréal

Spoločnosť L'Oréal sa venuje kráse - kozmetickému priemyslu už viac ako 107 rokov. Unikátne portfólio 32 medzinárodných, vzájomne sa doplňujúcich značiek, z ktorých 20 si môžu kúpiť aj zákazníci na Slovensku. Celá skupina vygenerovala v roku 2015 obrat vo výške 25,3 miliárd Eur a po celom svete zamestnáva 82 900 ľudí. Ako popredná svetová kozmetická spoločnosť je L'Oréal súčasťou všetkých distribučných sietí: masový trh, obchodné domy, lekárne a drogérie, kadernícke salóny a parfumérie.

SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou, založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou.

*Zdroj:  Yearbook of Science and Technology in the Slovak Republic 2016 (2016). Štatistický úrad Slovenskej Republiky. Zamestnanci výskumu a vývoja – ženy vo fyzických osobách k 31.12. 2015