Oznámenie o arbitrážnom konaní doručila holandská poisťovňa Achmea našej vláde. Nepáči sa jej plánované vyvlastnenie zdravotných poisťovní a ich zlúčenie do jednej štátnej. Je totiž investorom Unionu.

Ide vraj o diskrimináciu, ktorá je v rozpore s dohodou o investíciách. Ministerstvo však zatiaľ tvrdí, že tá je neaplikovateľná. Podľa odborníčky na arbitráže ide o taktický krok investora, ktorým môže dosiahnuť reálnu diskusiu o vládnom zámere.

„Týmto sa otvára nové arbitrážne konanie medzi spoločnosťou Achmea a Slovenskou republikou v súvislosti s plánmi vlády SR vyvlastniť súkromné zdravotné poisťovne,” píše v stanovisku poisťovňa, ktorá už jednu arbitráž s našou republikou vyhrala.

Podľa tej, jej máme za zákaz zisku zdravotných poisťovní zaplatiť 22 miliónov eur a ďalšie tri milióny súdne poplatky. Slovensko už podalo návrh na zrušenie tohto rozsudku. Teraz má však ďalší problém.

Diskriminačné?

„Achmea plánuje investíciu v Union zdravotnej poisťovni zachovať a zastáva názor, že plánované vyvlastnenie nie je vo verejnom záujme, nepodlieha riadnemu zákonnému procesu a je diskriminačné,“ dopĺňa poisťovňa.

Podľa nej je spôsob, akým má Slovensko v úmysle pokračovať v procese vyvlastnenia, v rozpore s dvojstrannou dohodou o investíciách. „Pristúpením k tejto arbitráži sa Achmea snaží odvrátiť hroziace vyvlastnenie,“ dopĺňa.

Už majú arbitra

Achmea si už stanovila aj arbitra. Slovensko má teraz vraj dva mesiace na to, aby urobilo to isté. „Ministerstvu financií bolo oznámenie doručené dnes a má vyše 50 strán,“ reaguje hovorca ministerstva Radko Kuruc.

Dodáva, že dohodu, na ktorú sa Achmea odvoláva považuje ministerstvo za neaplikovateľnú kvôli nesúladu s právom Európskej únie.

Dosiahnu diskusiu?

„Domnievam sa, že ide o takticky správne načasovaný krok investora, ktorý bude tribunál vnímať ako jeho snahu predchádzať vzniknutej škode a zohľadní ju aj pri prípadnom odškodnení,“ myslí si odborníčka na arbitráže advokátka Jana Martinková.

Podľa nej chce Achmea dosiahnuť faktickú a nielen formálnu diskusiu o tomto vážnom zámere vlády. Hroziace vyvlastnenie môže Achmea odvrátiť dvoma spôsobmi.

„Diskusiou s vládou, ktorá možno po tomto oznámení bude ústretovejšia iným možnostiam ako dosiahnuť funkčný a efektívny mechanizmus verejného zdravotného poistenia alebo návrhom, aby arbitrážny tribunál "odporučil" Slovensku nepokračovať v zámere vyvlastniť súkromnú zdravotnú poisťovňu, kým nerozhodne o súlade týchto krokov s dohodou o ochrane investícií“ dopĺňa Martinková.