Mnohé firmy považujú požiadavky za sporné. Najmä strojárske podniky a výrobcovia počítačov by mali pred získaním certifikátu poskytnúť úradom veľmi dôležité údaje, ktoré sú súčasťou ich výrobného tajomstva. Jürgen Hamberecht, predseda Ázijského a tichooceánskeho výboru nemeckého hospodárstva (APA), povedal, že nie je prípustné, aby napríklad automobilky v spoločných podnikoch s čínskymi partnermi museli dať pri prevode technológií k dispozícii aj detailné údaje a podrobné plány výrobného procesu.

Prezident Bitkomu, strešnej organizácie odvetvia informačných technológií, August-Wilhelm Scheer dodal, že plánované zavedenie certifikácie povedie k tomu, že niektoré podniky z odvetvia opustia Čínu, lebo nebudú ochotné prezradiť svoje najhlbšie výrobné tajomstvá. Kritiku vyslovili aj predstavitelia Európskej komisie v Pekingu. Uviedli, že nebezpečenstvo zneužitia údajov je veľmi veľké. Obchodná komora EÚ v Číne kritizovala špionážne snahy Číňanov už viackrát. V prípade, ak by zahraniční výrobcovia v Číne poskytovali úradom citlivé údaje, tie by sa mohli dostať čínskej konkurencii.