"Dôležité pre konečný výsledok je načasovanie žiadosti a vhodné argumenty," vysvetlila.

Najúčinnejšími argumentmi sú dobré výsledky zamestnanca, viac práce prípadne vyššia zodpovednosť, než má zakotvené v aktuálne platnej pracovnej zmluve. Javorská dodala, že pomôcť môžu aj hospodárske faktory, akými sú nielen dobré ekonomické výsledky zamestnávateľa, ale aj priemerný rast platov v odvetví, v ktorom firma podniká.

Ako ďalej upozornila, dôležité je aj načasovanie. Nie je vhodné žiadať o zvýšenie platu v  čase, keď je finančný plán firmy uzavretý, mzdové výdavky sú schválené, a  tak manévrovací priestor nadriadeného pri hýbaní s platmi je značne zúžený. "Je prirodzené, že nadriadený nebude so zvýšením platu automaticky a okamžite súhlasiť. Prvotný odmietavý postoj a protiargumenty by tak nemali zamestnanca zaskočiť," uzavrela.