Občania komunistického Česko-Slovenska začali protestovať proti politickému systému už v roku 1988. Komunistická polícia brutálne rozohnala Sviečkovú manifestáciu v Bratislave 25. marca. V Prahe sa 21.8. organizovala demonštrácia pri príležitosti 20. výročia sovietskej okupácie z roku 1968. V januári 1989 sa konal tzv. Palachov týždeň pri príležitosti 20. výročia jeho smrti. Na jeseň 1989 sa disidenti na čele s Václavom Havlom začali pripravovať na veľkú demonštráciu s cieľom rokovať s komunistickým vedením o demokratických politických požiadavkách. Komunistické režimy sa rozpadali aj v okolitých štátoch, 9. novembra 1989 padol Berlínsky múr a s ním komunistický režim vo Východnom Nemecku. V Poľsku a Maďarsku sa režimy začali rozpadať za podpory množstva demonštrantov. Sovietsky zväz vojensky nezasiahol, čo bola novinka oproti predchádzajúcim desaťročiam. Hlavné osobnosti česko-slovenského disentu boli vo väzení, alebo mali problémy s komunistickou tajnou službou.

Posledný sovietsky vodca Michail Gorbačov a posledný komunistický prezident Gustav Husák
Posledný sovietsky vodca Michail Gorbačov a posledný komunistický prezident Gustav Husák
Zdroj: Archív