Koncom minulého týždňa odsúdeného vyšetril ústavný lekár. Začali sa uňho totiž vyskytovať prejavy ochorenia - zvýšená telesná teplota. Lekár nariadil vykonanie testov pre potvrdenie ochorenia a okamžité izolovanie v zdravotníckom oddelení v ústave.

Výsledok personál väznice veľmi nepotešil. "Po pozitívnom potvrdení výsledku u odsúdeného boli okamžite prijaté ďalšie osobitné opatrenia, ktoré súvisia s výskytom ochorenia,"informoval Zbor väzenskej a justičnej stráže na sociálnej sieti.

Odsúdený bol eskortovaný do nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, o jeho prevoze bol vyrozumený Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne. Jeho stav je stabilizovaný s miernym priebehom ochorenia. Pôvod nákazy zatiaľ nie je jednoznačne určený.

"Keďže ide o odsúdeného, ktorý je zaradený v minimálnom stupni stráženia a umiestnený v samostatnom objekte ústavu, boli do preventívnej karantény umiestnení aj ostatní odsúdení spolu s väzenským personálom,"pokračovali. V domácej karanténe bol ponechaný ostatný väzenský personál, ktorý mohol prísť do priameho kontaktu s odsúdeným.