„V prípade, že hotel skolaudujú tento mesiac, súčasťou kolaudačného rozhodnutia nebude heliport,“ povedal starosta Rudolf Kusý. Miesto priamo na budove hotela si včera obhliadol s miestnym stavebným úradom a pracovníkmi Leteckého úradu. Iba tí môžu povoliť výstavbu a prevádzku heliportu.

Súčasná podoba strechy však podľa nich nespĺňa technické predpoklady, aby tam mohli helikoptéry pristávať. Ak by investor neskôr požiadal o možnosť dobudovať heliport, dostane od mestskej časti záporné stanovisko.

„Lokalita okolo zimného štadióna je už teraz zaťažená dopravou a hlukom. Je neprijateľné, aby obyvatelia znášali ešte hluk, ktorý by so sebou priniesol heliport,“ myslí si Kusý. Investorom hotela je Tehelné pole a. s., v ktorom členom predstavenstva je Juraj Široký. Starosta dodal, že investor už dostal pokutu za začatie stavby hotela bez stavebného povolenia. Zaplatil 10-tisíc eur, doplatiť musí 20-tisíc eur.