Povinnosť uverejniť vo svojom vysielaní najmenej 25 % slovenských hudobných diel si zachová iba verejnoprávny vysielateľ (RTVS). V praxi to znamená, že súkromní vysielatelia už nebudú nijako právne viazaní, aby hrali slovenskú hudbu. To v konečnom dôsledku môže mať fatálny dosah na slovenských autorov a interpretov. „Považujeme túto skutočnosť za alarmujúcu a to o to viac, že napriek viacerým rokovaniam, ktoré sme s MK SR na túto tému viedli, sme o takomto významnom zásahu do existujúceho právneho stavu neboli vôbec informovaní,“ vyjadril sa Ľubomír Burgr, predseda predstavenstva SOZA.

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) po ročnej pauze odovzdával honorárne a štatistické ceny v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave 28. septembra 2021. Na snímke spevák Pavol Hammel
Zdroj: Dano Veselský

Zavedenie kvót malo pritom napriek počiatočným obavám v roku 2016 pozitívny dosah na slovenskú hudobnú tvorbu a jej autorov. Podľa štatistík SOZA boli tantiémy rozdelené slovenským autorom za použitie hudby v rozhlasovom vysielaní v rokoch 2017 – 2019 priemerne o 26 % vyššie ako v trojročnom období pred zavedením kvót. Kvóty dali zároveň priestor „v éteri“ aj mnohým novým umelcom, ktorí sa v ňom ešte pred rokom 2016 neobjavovali.

Prečo sa takto ministerstvo kultúry odrazu rozhodlo? “Ministerstvo kultúry vo svojom návrhu neruší kvóty slovenskej hudby. Tie zostanú zachované na verejnoprávnych staniciach, a to vo výške 35% tak ako bolo doteraz. Jednou z ich úloh má byť podľa nás aj podpora domácej hudobnej scény. Štát nemá diktovať komerčným rádiám, čo majú hrať, ” povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

Anketa
Súhlasíte so zrušením kvóty pre rádiá hrať 25% slovenskej tvorby?

Vratko Rohoň (Iné Kafe)

V 14 krajinách EÚ je podiel domácej tvorby predpísaný kvótami, každá vyspelá EÚ krajina si chráni svoju kultúru. 25 % schválených na Slovensku sú reálne 2 – 3 skladby za hodinu cca z 12, čo nemôže predsa nikomu prekážať. Keď sme robili anketu my, na 1 000 respondentov vyšlo, že ľudia chcú 50 % slovenskej muziky. Šikovný hudobný dramaturg si s tým hravo poradí, berie predsa plat a slovenských pesničiek sú tisíce. V Chorvátsku majú schválených 40 %, hrajú 50 %. Vrcholom cynizmu je, že v čase, keď hudobníci prichádzajú o príjmy a mnohí – tak ako my – nedostali ani cent podpory, idu ešte aj z éteru vymazať slovenskú hudbu. Je to šialené, čo táto vláda vystrája, chcú zlikvidovať slovenskú hudbu.

Spevák Vratko Rohoň.
Zdroj: profimedia

REAKCIE OSTATNÝCH UMELCOV NÁJDETE V GALÉRII:

A čo na to slovenské rádiá?

Marek Mikúšek, programový riaditeľ Fun rádia:

Teším sa tejto inciatíve zmeniť zákon týkajúci sa kvót slovenskej hudby. Program Fun rádia i Rádia Vlna koncipujeme podľa požiadaviek našich poslucháčov. Radi im budeme hrať slovenskú hudbu takú, akú chcú a v takom množstve, ako to bude pre nich prijateľné. Súčasné nastavenie kvót pre slovenskú hudbu len deformuje hudobnú ponuku rádií.

Rastislav Dutka, generálny riaditeľ Fun rádia:

Za Fun rádio a Rádio Vlna vítame navrhovanú zmenu – zrušenie kvót slovenskej hudby v súkromných rádiách. Ukončila by sa tak deformácia playlistov a oslabovanie pozície súkromných vysielateľov voči ostatným mediatypom, ktoré vznikli nekoncepčne a bez akýchkoľvek konzultácií s nami v minulosti.

Andrej Kratochvíl, šéf hudby Rádia Expres:

Náš názor sa nezmenil, je teda rovnaký a nesúhlasíme s povinnými kvótami. V každom prípade vítame akúkoľvek aktivitu, ktorá môže smerovať k ich zrušeniu. Slovenskú hudbu Rádio Expres dlhodobo podporovalo aj pred zavedením kvót.

Prečítajte si tiež: