Kedy ste sa z Izraela vrátili natrvalo na Slovensko?

V roku 2014. Teuško mal vtedy 5 týždňov. Bolo to po spoločnom dohovore s Jeremym a odvtedy tu žijeme. Do Izraela sme potom chodili na krátke návštevy, dvakrát za rok, na 2 týždne.

Potom odrazu prišlo z jeho strany obvinenie, že ste odtiaľ uniesli synov vy.

Čo sa týka toho obvinenia, že som uniesla deti, to má asi na mysli zimné prázdniny medzi decembrom 2016 a januárom 2017, keď sme boli navštíviť jeho rodinu. Zhodou okolností on vtedy kupoval aj spiatočné letenky. Netuším, kde vznikla táto fáma o únose. Dokonca aj taxík na letisko nám zaplatil on, tak nechápem, aký únos? Dodávam, že to, že deti majú domov tu na Slovensku, konštatoval aj slovenský a aj izraelský súd.

Mnoho ľudí špekuluje, že váš rozvod sa môže udiať iba v Izraeli. Ako to naozaj je?

Naše manželstvo je zapísané aj v osobitnej matrike na Slovensku, a preto sme aj podľa slovenského práva riadne zosobášení. Podľa kolíznej normy má právomoc nás rozviesť aj slovenský súd. Dňa 19. 2. 2019 slovenský súd vydal rozsudok, ktorým nás rozviedol, no Jeremy sa odvolal aj proti rozvodu, takže právoplatne rozvedení zatiaľ nie sme.

Po únose zverejnil záber so synmi. Mamu, s ktorou boli každý deň, však nevideli už 16 dní.Facebook

Pokračovanie na ďalšej strane