Pre moderátora Jána Krausa nie sú žiadne otázky tabu a bez problémov sa pýta na hocičo, čo chce vedieť. V stredajšej časti ho pri speváčke Filipovej zaujímalo, čo ju najviac vyburcuje. „Nepijem kvanta vecí, ale rada ochutnávam. Nič však nemiešam, to už mám za sebou. Mám rada víno,“ prezradila Lenka. Kraus na to hneď zareagoval.

„Ja som však myslel, akou hudbou sa „rozparádiš“, dodal. „Vieš, ja sa ‚rozparádim“muzikou, ale ty máš na to víno,‘pokračoval. Prítomných hostí tým tak obaja poriadne rozosmiali.

Lenka Filipová hosťom v Show Jána Krausa.
Lenka Filipová hosťom v Show Jána Krausa.
Zdroj: Prima FTV