Monika sa istý čas venovala aj pantomíme.
Monika sa istý čas venovala aj pantomíme.
Zdroj: archív M.P.