Predstevenie opery Sadko malo premiéru ešte len nedávno a vyzerá to tak, že sa reprízy asi už nedočká. Rozprávková opera ruského romantika Nikolaja Rimského-Korsakova rozoznieva príbeh hudobníka Sadka, ktorý chce podnietiť ostatných k úniku z izolácie, z uzavretého prostredia domoviny a k objavovaniu nových svetov. Javisko našej divadelnej scény prichádza do bezprostredného styku s vrstvou rašeliny a všetci účinkujúci tak vdychujú jej prachové častice. Pracovná zdravotná služba Miomed preto 16.1. až 18.1. vykonala merania na vzorke účinkujúcich umelcov. Vo svojej správe konštatuje, že účinkujúci v opere Sadko sú v ohrození zdravia.

Prestavenie Sadko.
Zdroj: SND

Pracovná zdravotná služba MIOMED, s.r.o. vydala stanovisko k meraniam "koncentrácie pevného aerosólu z rašeliny", ktoré uskutočnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave. Preverovali sa ním informácie, či je zemina použitá ako dekorácia v predstavení Sadka naozaj plesnivá a či je životu ohrozujúca.

Zemina použitá v predstavení prišla z Belgicka, kde bola pol roka uložená v sklade. Je súčasťou scény, pričom speváci a zboristi po nej chodia, ale niektorí z nich na nej dokonca aj ležia. "Uvedené merania boli vykonané v dýchacej zóne vystavených zamestnancov. O posúdenie zdravotného rizika z možného poškodenie zdravia pri danej konkrétnej expozícii rašelinou vo vdychovanom prachu, plesní a choroboplodných baktérií za daných pracovných podmienok... bola požiadaná Pracovná zdravotná služba. Z výsledkov vykonaných meraní uvedených v protokole vyplýva, že ... dochádza k nežiadúcemu ohrozeniu zdravia pôsobením plesní, ktoré boli zistené v rámci výkonu merania a sú uvedené v protokole. Okrem nich však, na základe preventívno-lekárskych skúseností dochádza aj k pomnoženiu druhov baktérií, ktoré môžu viesť u vnímavých jedincov k alergickým zápalovým reakciám dýchacích ciest a v niektorých prípadoch až k závažnému zápalu pľúc - exogénna alergická alveolitída s možnými trvalými následkami" - uvádza sa v správe MIOMEDu.

To, že zemina prišla na Slovensko plesnivá, poškodená a nevhodná, sa v divadle šušklalo už dlhšie. "Niekoľkokrát sme prízvukovali, že zemina nie je v poriadku, no nikto s tým nič neurobil. Kolegovia počas skúšky kašlali a smrkali hlieny. Samotné predstavenie sme hrali iba dvakrát, a to v rámci prvej a druhej premiéry. Potešilo by nás, keby ho už nehráme. Naše zdravie je dôležitejšie a na prvom mieste," prezradil nám priamo zdroj z divadla. Na webovej stránke divadla už svieti náhradné predstavenie Turandot, no bez oficiálneho vyjadrenia generálneho riaditeľa divadla Mariána Chudovského či riaditeľa opery Slavomíra Jakubka.

ŠKODLIVÁ ZEMINA Z PREDSTAVENIA SADKO V NAŠEJ GALÉRII:

Prečítajte si viac: