Informáciu uverejnilo Slovenské narodné divadlo, ktoré dlhé roky s umelcom spolupracovolo. Bol jedným z najvýznamnejších slovenských teatrológov, ktorého poznali ako erudovaného znalca a neúnavného popularizátora operného umenia. Návštevníci divadla ho mohli stretávať predovšetkým ako moderátora predpremiérových matiné či cyklu o histórii Opery SND - Kontinuity. V Jaroslavovi Blahovi divadlo stráca nielen vynikajúceho odborníka, ale aj milého kolegu a vzácneho človeka. Česť jeho pamiatke!

Jaroslav Blaho
Jaroslav Blaho
Zdroj: archív

Jaroslav Blaho bol autorom viacerých projektov, zakladateľom opernej časti Zámockých hier zvolenských, patril medzi zakladateľov systematickej divadelnej dokumentácie, bol znalcom a dlhoročným propagátorom opery na Slovensku. Divadelná obec v ňom stratila významnú osobnosť. 
 

FOTO TEATROLÓGA V MLADOSTI NÁJDETE V GALÉRII

Prečítajte si tiež: