Pán Iľko, oslávili ste krásne okrúhle jubileum 80 rokov. Ako sa dívate na tento vek?
So všetkým, čo prichádza automaticky, objektívne, mimo mňa, a teda tak, že to nemôžem nijako ovplyvniť, sa viem skôr alebo neskôr jednoducho vyrovnať. A tak je to aj s týmto aktuálnym číslom, ktoré je síce vysoké, ale mal som možnosť sa na to pripraviť a budem žiť ďalej podľa toho, ako mi to zdravotný stav dovolí.

Mali ste aj nejakú veľkú oslavu?
Peknú gratuláciu mi pripravil kolektív relácie Teleráno TV Markíza, za čo im vyjadrujem úprimnú vďaku. Veľká oslava nebola ani v rodinnom kruhu, pretože mám radšej skromnosť ako okázalé udalosti, ktoré by nebodaj nejako ospevovali moju osobu.