Po dlhom období ste opäť súčasťou vedomostnej súťaže. Aký je to pocit?

Bolo zaujímavé stretnúť ľudí, ktorých IQ je často vysoko nad­ mojím a pozorovať ich, ako dokážu riešiť úlohy, ktoré by sme my, bežní smrteľníci, ani nevyriešili.

Ako sa vám nakrúca relácia Fenomén21?

Bolo to pre mňa opäť čosi nové. Kým v Milujem Slovensko mám takmer voľnú ruku a môžem odbočovať, ako sa mi v danej situácii žiada, tu som musel dbať na presné dodržiavanie pravidiel. Hra má svoj jasne stanovený temporytmus a časové ohraničenia.

Martin Nikodým moderuje novú šou Fenomén21.
Zdroj: RTVS

Pripomína vám to v niečom Milionára, ktorého ste moderovali v minulosti?

Ani nie. V Milionárovi išlo o vedomosti a rozhľad. Vo Fenoméne21 ide najmä o schopnosť premýšľať a tvorivo využívať svoju inteligenciu.

Ste fanúšik vedomostných relácii?

Áno, rád sa hrám a skúšam, čo viem.

FOTKY NIKODÝMA Z NOVEJ ŠOU NÁJDETE V GALÉRII:

Prihlásil by ste sa do takejto relácie aj vy?

Do Fenoménu21 určite nie! Viem zhodnotiť svoje schopnosti a pred našimi súťažiacimi skladám klobúk.

Pripravujete sa nejako špeciálne na nakrúcanie?

Väčšinu úloh sa snažím doma aj sám vyriešiť - v spolupráci s naším tímom, ktorý ich tvorí. Aj sa mi to zväčša darí, ale rozhodne nie v tom časovom limite, ako to musia vyriešiť naši hráči.

Ako sa vy snažíte doplniť si vzdelanie?

Aktuálne sa učím po španielsky a čaká ma príprava na kapitánske skúšky, takže sa budem musieť podučiť niečo o meteorológii, nautike a stane sa zo mňa rádiotelefonista. No a, samozrejme, neustále sa vzdelávam aj v oblasti včiel a včelárstva.

A čo nejaké dokumenty v televízii? Ste fanúšikom?

Bez debaty. Milujem dokumenty o prírode, ale aj historické a o technických dielach ľudí. Rád sa dozvedám nové.

Prečítajte si tiež: