S Dianou som sa po našom rozchode síce už niekoľkokrát na všeličom dohodol, nikdy nie však na veciach, ktoré uvádzate vo svojom článku. Vec sa má navyše tak, že Diana zatiaľ každú dohodu, ktorú sme po našom rozchode mali, nedodržala alebo porušila.

Musím, žiaľ, uviesť, že medzi mnou a mojou expartnerkou v zásade nie je vôbec nič v poriadku. Nie je pravda, že Diane cez médiá čokoľvek odkazujem, a už vôbec nie drsne.

S nevôľou sledujem, že ona sa na moju adresu od nášho rozchodu takýmto spôsobom niekoľkokrát vyjadrila, ja som si to však nikdy nedovolil.

Ani teraz si to nedovolím. Svojho syna Quida v zásade vídam len v čase, ktorý mi určil súd. Ten sa musel konať na môj návrh, pretože som ho predtým nemohol vidieť prakticky pol roka.

O striedavú starostlivosť o neho som síce žiadal aj súd, aj jeho matku, nebola mi však dopriata. S rozhodnutím súdu síce nesúhlasím, je však lepšie ako to nič, čo som mal predtým.

Rešpektujem a dodržiavam ho a ani som sa voči nemu neodvolal. Mimo času, ktorý určil súd, Quida vídam len v prípadoch, keď sa to Diane hodí.

Napriek tomu som s ním aj vtedy veľmi rád a ak môžem, každú takúto príležitosť využijem a najvyššej prozreteľnosti ďakujem aj za tieto chvíle.

Prakticky nikdy mi však Diana neumožní styk s Quidom nad rámec súdneho rozhodnutia v čase, keď si to z nejakého dôvodu želám ja.

Stav týkajúci sa Quida je teda latentný, pre mňa stále neuspokojivý a nie je výsledkom žiadnej dohody. Zrejme najpálčivejším nevyriešeným problémom medzi mnou a Dianou je už dlhodobo náš spoločný luxusný bratislavský byt.

Moja expartnerka si ho chce nechať. Požiadala ma, aby som sa odsťahoval s tým, že bude znášať všetky náklady s ním spojené a že ma zo spoluvlastníctva k tomuto bytu vyplatí.

Už je to niekoľko rokov, čoskoro presne štyri, čo som urobil, o čo ma Diana žiadala, a stále márne čakám, že ona splní to, čo mi v tejto súvislosti sľúbila.

Niekoľkokrát sme už mali dohodu o tejto otázke pripravenú na podpis a uzavretú medzi mojím advokátom a rôznymi právnikmi, ktorých Diana menila skoro tak často ako kostýmy v divadle.

Diana však od podpisu vždy na poslednú chvíľu odskočila, hoci zámky na byte už dávno vymenila bez toho, aby som dostal aj ja svoj kľúč.

V súčasnosti, naopak, Diana odo mňa jednou z viacerých nezmyselných žalôb na Okresnom súde Bratislava I požaduje okrem iného úhradu polovice hypotéky, hoci mi štyri roky neplatí vôbec nič za to, že výlučne sama užíva aj moju polovicu bytu.

Juraj Mokrý

Reakcia Diany Mórovej na vyjadrenia jej expartnera Juraja Mokrého na seba nedala dlho čakať. Čo povedala, si prečítate v sobotňajšom vydaní Plus JEDEN DEŇ.