Pokračovanie: ,,Toto všetko sú pre mňa podstatnejšie veci ako tie, ktoré sa potom dostanú do médií. Veľmi ma mrzí, keď ľudia vnímajú, že je to stretnutie snobov, pretože aj tohto roku tam bolo veľmi veľa zdravotne znevýhodnených, ktorých by som medzi snobov rozhodne nezaradila. Societa je tam veľmi rôznorodá a veľmi by som dávala pozor na také jednoznačné odsudzovanie.“ Tento rok bola témou plesu rapsódia šťastia, a preto sa aj ona ako moderátorka snažila hosťom sprostredkovať šťastie v jeho rôznych podobách. „Najsilnejším momentom tohto ročníka bolo pre mňa vidieť tancovať na vozíčku Dominika Drdula s jeho priateľkou. Dojalo ma, ako si vedia spoločne vychutnávať život. Chcem zdôrazniť, že šťastie nie je právo, ale dar. Tí, ktorí sme vo svojom živote šťastnejší, sme si to chceli uctiť a vážime si tie momenty. Chceli sme dopriať kúsok šťastia v podobe príspevku aj tým, ktorí to šťastie nemajú v podobe zdravia.“
Pokračovanie: ,,Toto všetko sú pre mňa podstatnejšie veci ako tie, ktoré sa potom dostanú do médií. Veľmi ma mrzí, keď ľudia vnímajú, že je to stretnutie snobov, pretože aj tohto roku tam bolo veľmi veľa zdravotne znevýhodnených, ktorých by som medzi snobov rozhodne nezaradila. Societa je tam veľmi rôznorodá a veľmi by som dávala pozor na také jednoznačné odsudzovanie.“ Tento rok bola témou plesu rapsódia šťastia, a preto sa aj ona ako moderátorka snažila hosťom sprostredkovať šťastie v jeho rôznych podobách. „Najsilnejším momentom tohto ročníka bolo pre mňa vidieť tancovať na vozíčku Dominika Drdula s jeho priateľkou. Dojalo ma, ako si vedia spoločne vychutnávať život. Chcem zdôrazniť, že šťastie nie je právo, ale dar. Tí, ktorí sme vo svojom živote šťastnejší, sme si to chceli uctiť a vážime si tie momenty. Chceli sme dopriať kúsok šťastia v podobe príspevku aj tým, ktorí to šťastie nemajú v podobe zdravia.“
Zdroj: Ples v opere