Evelyna Steimarová (74): Vzťah: 1962: S herečkou z rodu Steimarovcov a so sestrou Jiřího Kodeta († 67) sa vraj zoznámil v roku 1962 v električke. Karel sa zamiloval na prvý pohľad a zahŕňal ju množstvom darčekov.  O Karlovi Gottovi a účasti na pohrebe odmietla hovoriť, pretože ju jeho smrť veľmi zasiahla.
Evelyna Steimarová (74): Vzťah: 1962: S herečkou z rodu Steimarovcov a so sestrou Jiřího Kodeta († 67) sa vraj zoznámil v roku 1962 v električke. Karel sa zamiloval na prvý pohľad a zahŕňal ju množstvom darčekov. O Karlovi Gottovi a účasti na pohrebe odmietla hovoriť, pretože ju jeho smrť veľmi zasiahla.
Zdroj: Archív