Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave upozorňuje vodičov na rozsiahle dopravné obmedzenia, s ktorými je potrebné počítať v utorok na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

V súvislosti s návštevou ministra zahraničných vecí USA musia účastníci cestnej premávky počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami, ktoré sa budú týkať najmä širšieho centra Bratislavy, ako aj hlavných príjazdových ciest do Bratislavy.

Dopravné obmedzenia budú v týchto časoch a na týchto úsekoch:

- v čase od 08.30 hod dôjde k obmedzeniu v premávke pri presune delegácie z Bratislavského letiska. Dôjde k uzatvoreniu diaľničného obchvatu D1 a to v úseku od Zlatých pieskov po Most LaFranconi, ďalej Botanickej ul. a Devínskej cesty. Tieto obmedzenia budú trvať približne do 10.00 hod.

- v čase cca od 10.00 hod do 14:30 hod bude striedavo obmedzovaná doprava na komunikáciách v centre mesta: Mlynská dolina, Búdková, Mudroňova, Palisády, Hodžovo nám., Nám. 1. mája, Banskobystrická, Štefánikova, Staromestská.

- v čase od 13.30 hod dôjde k obmedzeniu v premávke pri presune delegácie z centra mesta. Dôjde k uzatvoreniu diaľničného obchvatu D1 a to v úseku od Einsteinovej ul. po výjazd na Letisko Bratislava. Tieto obmedzenia budú trvať približne do 15.00 hod.

"Vodičom, ktorí plánujú na príchod do Bratislavy využiť diaľnicu D1 žiadame, aby pokiaľ je to možné, svoj príchod naplánovali najneskôr do cca. 08:30 hod,"informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. Vodičom polícia odporúča využitie diaľnice po 10:00 hod. V popoludňajších hodinách majú vodiči, ktorí budú chcieť na opustenie Bratislavy využiť diaľnicu D1, urobiť tak  v čase najneskôr do cca. 14:00 hod. Ostatným ju odporúčajú použiť až po 15:00 hod.