Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia.

Vzdelávanie je umožnené aj žiakom, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, a to v malých skupinách piatich žiakov a jedného pedagóga.

Kedy pribudnú ôsmaci a deviataci

Od budúceho pondelka sa majú otvoriť ôsme a deviate ročníky základných škôl okrem tých, ktoré sú v tzv. čiernych okresoch. Minister školstva Branislav Gröhling doplnil, že od pondelka 26. apríla sa školstvo bude preklápať do regionálneho COVID automatu, pričom v červených okresoch sa má kompletne otvoriť aj druhý stupeň základných škôl a prvé štyri ročníky osemročných gymnázií.

Zároveň podľa ministra prichádza do úvahy, že od 26. apríla by sa mohli v ružových okresoch otvoriť stredné školy.

Čo riadi školský semafor

Aj naďalej platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu. Testuje sa tiež žiak, ktorý je vo veku druhého stupňa základnej školy alebo vyššie.

Automaticky sa tiež spúšťa školský semafor, ktorý hovorí, že pokiaľ sa po otvorení objaví v triede alebo škole pozitívny prípad, môže ju uzatvoriť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa.

Článok pokračuje na ďalšej strane