Lučenec

Nádherne zrekonštruovaná synagóga v Lučenci sa dnes využíva ako multikultúrny stánok. Návštevníkom je sprostredkovaný odborný výklad o histórii stavby a taktiež majú k dispozícii stálu expozíciu židovského kultúrneho dedičstva. Okrem toho sa v nej usporadúvajú kultúrne a spoločenské podujatia.

Bratislava

Neologická synagóga v Bratislave má oveľa smutnejší osud. Postavená bola na konci 19. storočia a stála v Bratislave v Starom meste v blízkosti Katedrály svätého Martina. Po skončení druhej svetovej vojny a nástupu komunistickej vlády sa prestala využívať na pôvodné účely a jej priestory využívala v 60. rokoch ako ateliéry a štúdia aj Slovenská televízia. V súvislosti s výstavbou Nového mosta bola v rokoch 1967 až 1969 postupne zbúraná. V Bratislave sa však nachádza ešte jedna dodnes zachovaná synagóga. Môžete ju navštíviť na Heydukovej ulici.

Bytča

Synagóga v Bytči bola postavená na konci 19. storočia a o 100 rokov neskôr sa stala národnou kultúrnou pamiatkou. Rekonštrukčné práce v nej prebiehali od roku 2002 až po rok 2010, kedy ich zastavil právny spor s majiteľom pozemku. Jeho urovnanie a opätovné naštartovanie rekonštrukcie je dnes úlohou občianskeho združenia Na záchranu bytčianskej synagógy.