Železnice Slovenskej republiky podpísali vo štvrtok v Žiline príslušnú zmluvu.  Modernizáciu zabezpečí Združenie Pod Dubňom na čele so stavebnou spoločnosťou Strabag. Hodnota zákazky je 323,37 milióna eur a ukončená má byť do 48 mesiacov. 

"Celé desaťročia boli železnice na Slovensku investične zanedbávané. Ak však chceme ľudí presvedčiť, aby presadli z áut do vlakov, musíme investovať. Dnes sa nám núka jedinečná príležitosť zmeniť stav železníc aj vďaka Fondu obnovy. Urobím všetko preto, aby sme pripravili dôkladne a načas kvalitné projekty a aby sme presvedčili Európsku komisiu o zmysluplnosti týchto zelených projektov," povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) po podpise zmluvy.

Na snímke v popredí minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina), v pozadí zľava primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, generálny riaditeľ  Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miroslav Havrila a riaditeĽ spoločnosti Strabag Jakub Svoboda počas brífingu pri príležitosti podpísania zmluvy na rekonštrukciu železničného uzla Žilina. V Žiline 12. novembra 2020. FOTO TASR - Erika Ďurčová
Na snímke v popredí minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina), v pozadí zľava primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miroslav Havrila a riaditeĽ spoločnosti Strabag Jakub Svoboda počas brífingu pri príležitosti podpísania zmluvy na rekonštrukciu železničného uzla Žilina. V Žiline 12. novembra 2020. FOTO TASR - Erika Ďurčová
Zdroj: Erika Ïurèová

"Uzol Žilina je jedným z dopravných sŕdc železničnej infraštruktúry na Slovensku. Našim územím prechádzajú tri koridory základnej transeurópskej siete, pričom v regióne Žilinského kraja sa nachádzajú dva koridory základnej siete. Balt - Jadran a Rýn - Dunaj, so spoločným úsekom Púchov - Žilina, vytvárajúce v meste Žilina koridorovú križovatku. Preto je mimoriadne dôležité, že začneme s komplexnou rekonštrukciou tohto významného uzla, ktorým sa aj zavŕšia práce na zrýchľovaní tratí v koridore od Bratislavy do Žiliny," povedal generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

Celá stavba má dĺžku zhruba 14 kilometrov v smere východ - západ a 2,3 kilometra v smere sever - juh. 

Mesto Žilina podľa primátora Petra Fiabáneho víta túto významnú investíciu. "Vnímame zároveň, že to bude mať na niekoľko rokov dosah aj na fungovanie mesta, keďže ide o obrovskú stavbu. Na druhej strane, nejde len o rekonštrukciu železničných tratí či nástupíšť. Budú sa rekonštruovať podchody, podjazdy, ako aj infraštruktúra súvisiaca s cyklodopravou, ktoré výrazne pomôžu mestu. Zároveň sa nám do budúcna otvárajú otázky rekonštrukcie železničnej stanice či iného stvárnenia a využitia predstaničného priestoru," podotkol Fiabáne.