Neskôr sa ukázalo, že ide o falošnú pozitivitu. Doma však napriek tomu zostalo vyše 500 detí a s nimi ich rodičia.

Žiačka bola pozitívne testovaná koncom septembra. Riaditeľka školy Zuzana Kaliariková o tejto skutočnosti informovala regionálnych hygienikov. Tí sa rozhodli školu zatvoriť a zároveň nariadili karanténu všetkým žiakom a pedagogickým pracovníkom a tiež ostatným zamestnancom školy.

Keďže vzniklo podozrenie, že u dotyčnej žiačky ide o falošnú pozitivitu, 1. októbra absolvovala opakovaný test s výsledkom negatívna, ako aj ďalší test 5. októbra rovnako s výsledkom negatívna. Negatívne testovaní boli aj všetci pedagogickí zamestnanci školy, osoby žijúce s dotyčnou žiačkou v spoločnej domácnosti a tiež všetci spolužiaci.

Záhorská Bystrica
Na obr. Základná škola a škôlka v Záhorskej Bystrici
Záhorská Bystrica Na obr. Základná škola a škôlka v Záhorskej Bystrici
Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

O výsledku bol RÚVZ informovaný, podľa našich informácií však napriek negatívnym testom všetkých osôb odmietol otvoriť školu z dôvodu, že "nariadená karanténa sa nedá zrušiť." Opätovne sme požiadali o stanovisko s otázkou, prečo zvolil takýto postup, či to nebolo zbytočne zdramatizované a či bolo nutné pre jedno aj to iba podozrenie zatvárať celú školu? Do uzávierky nám však  neodpovedal.

Záhorská Bystrica
Na obr. Miestny úrad, predseda Jozef Krúpa
Záhorská Bystrica Na obr. Miestny úrad, predseda Jozef Krúpa
Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Podľa starostu Záhorskej Bystrice Jozefa Krúpu musí takéto rozhodnutia iba rešpektovať. "Samozrejme, keď mi pani riaditeľka oznámila, že jedno dieťa je pozitívne testované, tak sme automaticky chápali, že sa to bude týkať uzavretia alebo že pôjde do karantény jedna trieda, to znamená, že to nejakým spôsobom neohrozí celú školu aj škôlku (MŠ). RÚVZ vydal takéto nariadenie, že sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces a odôvodnil to tak, že učiteľky, ktoré učia v tej triede na prvom stupni, sa miešajú aj s učiteľkami, ktoré učia na druhom stupni, a navyše niektoré z nich majú aj svoje deti v materskej škôlke. Obdobne títo spolužiaci aj z tej triedy majú súrodencov, ktorí chodia do MŠ. To bol dôvod, prečo sa naraz zatvorila celá škola so škôlkou, keďže u nás sídlia v jednom areáli,"vysvetlil nám dôvod uzavretia celej školy starosta Záhorskej Bystrice. Dodal, že ďalej sa nechce k tomu vyjadrovať, aby zbytočne nevyhrotil situáciu, keďže ide o citlivú udalosť.

O reakciu sme tiež požiadali aj samotnú riaditeľku školy Zuzanu Kaliarikovú, do uzávierky nám však podobne ako RÚVZ neodpovedala.