Echinokokóza je parazitárne ochorenie človeka spôsobené parazitom Echinococcus multilocularis alebo Echinococcus granulosus, ktorý patrí medzi pásomnice.

Toto ochorenie sa vyskytuje po celom svete a najmä tam, kde sú oblasti s chladnejšou klímou, informovala my.liptov.sme.sk Iveta Triznová, hlavná hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, pod ktorý spadajú okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok. U nás sa toto ochorenie sa vyskytuje práve na severe Slovenska, kde je chladnejšie a vajíčka spomínaných parazitov jej vytrvalo odolávajú a šíria ho najmä líšky.

"S pacientmi s potvrdenou echinokokózou sa u nás stretávame, ide však o malé počty, v priemere ide o jedného až troch pacientov za rok," povedal a nám MUDr. Jana Andrašovičová Burdová, primárka Infekčnej kliniky FN Nitra.

"To, kedy sa stretneme s pacientom s potvrdenou echinokokózou, nemá súvis s ročným obdobím, nakoľko toto ochorenie má dlhú inkubačnú dobu a úvod ochorenia je často bezpríznakový. Samozrejme, samotný čas infikovania je v súvise s ročným obdobím, kedy sa ľudia viac pohybujú v lesoch," vysvetlila nám.

Je toto ochorenie nebezpečné, ako zistíme, že máme echinokokózu? Podľa primárky Jany Andrašovičovej Burdovej je dôležitá na určenie ochorenia anamnéza a klinické ťažkosti pacienta. "K nakazeniu človeka dochádza perorálnou cestou, pri úzkom kontakte s nakazeným zvieraťom," povedala nám.

Vajíčka parazita sa nachádzajú hlavne v truse, na srsti zvierat, na ich tlame a jazyku. "Ďalšou cestou nákazy je konzumácia lesných plodov kontaminovaných fekáliami, najčastejšie chorej líšky, prípadne aj kontaminovanou vodou. Vzhľadom na inkubačnú dobu (5-15 rokov) je pomerne dlhé úvodné bezpríznakové obdobie, pacient nemusí mať žiadne ťažkosti, neskôr sa objavia nešpecifické príznaky ako zimnica horúčky, prípadne zvracanie, na USG brucha sú prítomné cystické parazitické útvary na pečeni." Podľa lekárky sa ochorenie u pacientov prejaví medzi 50 – 70 rokom, u detí je veľmi zriedkavé.


Čítajte ďalej: Čoho sa treba vyvarovať, aby sme echinokokózu nedostali