V Humennom podľa Mariána Škubu z tlačového referátu mestského úradu zatvorili dve triedy na Základnej škole (ZŠ) Kudlovskej a jednu na ZŠ Pugačevovej. Jednu triedu uzavreli aj v MŠ Kudlovská v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Základná škola Pugačevova má od štvrtka (15. 10.) uzavretú triedu 4. B, v karanténe je aj triedna učiteľka. „Tí boli nahlásení ako úzky kontakt s potvrdeným prípadom na ochorenie COVID-19. V karanténe budú spolužiaci 4. B a pedagogický zamestnanec,“ doplnil Škuba s tým, že doma ostanú celý víkend vrátane pondelka (19. 10.).

Základná škola Kudlovská má od stredy (14. 10.) uzavreté triedy 2. A a 2. B, ktorých žiaci sú v školskom klube detí spolu s piatimi pedagogickými zamestnancami.

„Tí boli nahlásení ako úzky kontakt s podozrivým dieťaťom a pozitívnou asistentkou. V karanténe sú spolužiaci z 2.A a 2.B s piatimi pedagogickými zamestnancami. Zostať doma majú nariadené do soboty (17. 10.), respektíve do vylúčenia podozrenia z ochorenia,“ priblížil Škuba.

Materská škola Kudlovská má uzavretú od stredy (14. 10.) 2. triedu. Ako ozrejmil Škuba, nahlásený bol úzky kontakt, zákonný zástupca je potvrdeným prípadom, dieťa je s príznakmi.

V karanténe sú spolužiaci z 2. triedy a dve učiteľky. Zostať doma majú do soboty (17. 10.), respektíve do vylúčenia podozrenia z ochorenia.