„Bratislavský samosprávny kraj dnes začal s aplikáciou biologického prípravku na zabránenie vyliahnutia komárov a odvrátenie prípadnej kalamitnej situácie,“povedala nám hovorkyňa župy Lucia Forman. „Látka BTI, ktorá je neškodná pre včely a iný hmyz, sa aplikuje v celej dĺžke hrádze pri rieke Morava od katastra obce Veľké Leváre až po kataster obce Vysoká pri Morave,“ priblížila.

Územie spadajúce pod prírodnú rezerváciu Horný a Dolný les budú vynechané.

BSK od apríla priebežne, prostredníctvom zazmluvnenej odborníčky a dobrovoľníkov robí monitoring liahnisk lariev komárov na takmer 450 liahniskách. Tie boli zadefinované v dokumente Monitoring potenciálnych liahnisk komárov v Bratislavskom kraji.

Upozornili na veľký počet lariev komárov

Na základe posledného monitoringu v teréne sa zistilo, že je zvýšený počet lariev komárov na území v okolí rieky Morava. Situácia si preto vyžaduje neodkladnú aplikáciu biologického prípravku s obsahom BTI, najmä na vodách rozliatych v  okolí rieky a v oblasti okolo hrádze.

„BSK napriek tomu, že boj s komármi je primárne v kompetencii obcí, vyvíja aktivity ako pomôcť starostom a ľudom v dotknutých územiach pri premnožení komárov, či už formou monitoringu liahnísk, obstarávaním zhotoviteľa na vytvorenie mobilnej aplikácie na monitoring  aj preplácaním prípadnej aplikácie biologickej látky,“ vysvetlila Forman.

Pozor na neudržiavanú zeleň!

Župa odporúča v tomto období zvýšiť starostlivosť o zeleň v obciach a ich tesnej blízkosti, lebo neudržiavané trávnaté plochy, ktoré sú v poslednom čase trendom, poskytujú komárom počas dňa dokonalé útočisko!