Najhoršia nočná mora sa pre Evu a jej syna začala vo februári 2001. „Jurko mal pred štátnicami a do života veľké plány. Pamätám si na to, akoby to bolo dnes. Vo štvrtok nastúpil do nemocnice, z ktorej ho mali v pondelok prepustiť,“ spomína na začiatok obrovského trápenia Eva. Lekári v nemocnici vtedy matke povedali, že Juraja uviedli do umelého spánku z dôvodov urýchlenia liečby poruchy vedomia a jednotlivých zápalov. „Neoficiálne mi tiež povedali, že syn bol pri ex a intubácii 5 až 15 minút bez prísunu kyslíka, čím nastalo odumretie mozgových členov a on takmer ihneď upadol do ťažkého komatózneho stavu, v ktorom je dodnes,“ vraví smutným hlasom mama, ktorej syna priviezli po 10 dňoch z nemocnice po „intenzívnej liečbe“ v stave bdelej kómy s odumretým mozgom. Vtedy ešte ani netušila, aký boj bude musieť zvádzať o odškodné nielen za zničený synov život, ale i svoj.

Nové vedenie sa bráni

Pochybenie nemocnice potvrdil aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, takže Eva podala na nemocnicu v marci 2013 žalobu na náhradu škody na zdraví ako aj nákladov na liečbu a náhrad trov konania vo výške viac ako 135-tisíc eur. „Žiaľ, nemocnica robila rozličné prieťahy, takže sa to natiahlo až do súčasnosti, keď už má nového majiteľa a ten odmieta vyplatiť odškodné za to, čo sa udialo ešte za jeho predchodcu,“ hnevá sa mama doživotne postihnutého mladíka. Potvrdili to i slová jej hovorkyne Lucie Kočkovej. „Naša spoločnosť Nemocnica Levice s.r.o. bola založená 11. apríla 2017 a povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti získala rozhodnutím VÚC Nitra 1. septembra. Uvedený prípad sa mal ale stať ešte v roku 2001. Neexistuje dokument, ktorým by Nemocnica Levice s.r.o. prevzala na seba záväzky iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti majúce právny základ v nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti.“ Z uvedeného vyplýva, že vedenie nemocnice dáva od celého prípadu, a teda aj od vyplatenia odškodného, ruky preč.

Minulosť a súčasnosť. Juraj pred siedmimi rokmi v čase, keď bol zdravý a teraz, po „liečbe“ v Levickej nemocnici.
Zdroj: archív ed

Dve strany, dva pohľady

Nešťastná mladíkova mama ale rozhodne svoj boj o vysoké odškodné vzdať nechce. Žiaľ, zatiaľ ťahá za kratší koniec. „Už-už to vyzeralo, že sa dohodneme mimosúdne, no napokon k tomu nedošlo a súd vlani v lete pozastavil konanie. Zrejme aj pre výšku mnou požadovaného odškodného, ktoré po vypracovaní istou spoločnosťou podstatne narástlo,“ netají Eva Danišová. „Treba povedať, že naša strana má na vec taký názor, že odškodné by malo vysoko presahovať sumu, ktorú rodina v minulosti požadovala, teda viac ako tých 135-tisíc eur. Pri rokovaniach so zástupcom nemocnice sme sa usilovali, aby celá vec skončila súdnym zmierom. Predstava odškodného chlapcovej mamy je v súčasnosti okolo jedného a štvrť milióna eur, pričom všetko je dopodrobna vyčíslené, s tým ale druhá strana nesúhlasí. Obe strany teda majú na vec diametrálne odlišné názory, preto k dohode nedošlo,“ vysvetlil právnik Miloš Kvasňovský. Súd konanie na mimosúdnu dohodu prerušil a dal ešte čas obom stranám dohodnúť sa. Pri takej veľkej odlišnosti názorov na odškodné je šanca na dohodu len minimálna, súd teda bude pokračovať. Kedy, to dnes nevie predpovedať asi nikto.

Pomôže trestné oznámenie?

Dlhoročné súdne ťahanice však Jurajovu mamu už prestali baviť a na jeseň minulého roka podala na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie za zanedbanie zdravotnej starostlivosti a ťažké ublíženie na zdraví. „Zatiaľ na neznámeho páchateľa, ktorého budú musieť orgány činné v trestnom konaní určiť, a tiež zodpovednú osobu, alebo osoby, na náhradu škody,“ uviedol právny zástupca rodiny Vladimír Lamačka. Zdá sa teda, že Eva Danišová skúša vymôcť odškodné na syna, ktorý je už sedem rokov v bdelej kóme po chybe zdravotníkov v levickej nemocnici i inou cestou. „Zničili život nielen celej našej rodine, ale najmä nášmu synovi, ktorý mal pred sebou veľa plánov. A za to musí niekto niesť zodpovednosť a zaplatiť. Jurkova liečba a boj o aspoň aký taký návrat do života totiž stoja veľké peniaze,“ dodala na záver sklamaná mladíkova mama, ktorá sa obrátila o pomoc aj na prezidenta, Úrad vlády, ministra spravodlivosti či ombudsmanku. Žiaľ, všade neúspešne. Kým vlani poberala Eva opatrovateľské 138 eur, od nového roku je to po novom 309 eur, hoci sa o syna musí starať 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Skutočnosť, že potrebuje peniaze z odškodného ako soľ dokumentuje aj fakt, že po odpočítaní všetkých výdajov musia vyžiť z necelých 160 eur! 

Z čoho musia vyžiť?

Príjmy:

Opatrovateľské - 309 €

Príspevok zo Soc. poisťovne - 70 €

Jurajov dôchodok - 280 €

Spolu: 659 €

Výdavky:

Bývanie + splátky k úveru - 350 €

Lieky, plienky a zdravot. materiál - 150 €

Spolu: 500 €

Zostatok: 159 €

Prečítajte si tiež: